Bild
Patient genomgår en magnetröntgen.

SCAPIS

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

SCAPIS - the Swedish CArdioPulmonary BioImage Study är en världsunik studie och en kunskapsbank för forskare inom hjärta, kärl och lunga. Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av till exempel hjärtinfarkt eller stroke och behandla dem innan sjukdom uppstår. Forskningsprojektet leds av Göran Bergström vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet i samarbete med flera andra svenska universitet och med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Om SCAPIS - the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är en studie som berör både hjärta, kärl och lungor. I SCAPIS har 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år, genomgått omfattande hälsoundersökningar – prover, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning inuti kärlen. Allt samlat material blir tillsammans världens djupaste data-, bild- och biobank. En nationell kunskapsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver SCAPIS i nära samarbete med Hjärt-Lungfonden, som är studiens huvudfinansiär.

Bakgrund

Under 2012 genomfördes en pilotstudie på Sahlgrenska universitetssjukhuset och i slutet av 2013 startade den fullskaliga studien i Göteborg. I början av 2014 startades SCAPIS i Malmö och under 2015 startade SCAPIS i Stockholm, Linköping och Uppsala. Under tidig höst 2016 körde SCAPIS Umeå igång som den sista av de sex SCAPIS orterna. 

Mål

Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom. Syftet med studien är också att på sikt kunna förhindra hjärt-lungsjukdom och ge människor ett längre och friskare liv. 

Mer information

Vill du veta mer om SCAPIS och ta del av pågående forskning?

Kontakt

För mer information om SCAPIS-studien, kontakta SCAPIS-kontoret: scapis@scapis.org