Länkstig

Molekylär epidemiologi och kardiologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Hjärtsjukdom är den ledande dödsorsaken globalt, men panoramat av hjärtsjukdomar varierar både regionalt och över tid. Vi studerar epidemiologiska mönster och molekylära mekanismer för uppkomst av hjärtsjukdomar liksom deras gemensamma slutstadium hjärtsvikt, då hjärtat inte förmår upprätthålla det utflöde av blod som kroppen har behov av och trycket stiger i hjärtat.

Forskargruppens fokus

I forskargruppen Molekylär och epidemiologisk kardiologi är vi särskilt intresserade av: 
• populationsgenetik och betydelsen av genetisk variation för uppkomst av hjärtsjukdom
• applikation av genvarianter för att värdera kausalsamband mellan riskfaktorer och hjärtsjukdom ("mendelsk randomisering")
• samband mellan genvarianter och spatiotemporal variation av gentranskript och epigenetiska modifikationer i hjärtvävnad
• plasmaprofilering av proteiner och metaboliter för att vägleda individuellt skräddarsydd behandling

Utvalda publikationer