Göteborgs universitet
Länkstig

Stöd forskningen vid Sahlgrenska akademin

Endast en tredjedel av vår forskning finansieras med universitetets statsanslag. Många forskningsstudier är därför beroende av medel från externa finansiärer. Tillskott av donerade medel innebär att forskare kan pröva sina idéer och innovativa frågeställningar. I förlängningen leder det till snabbare diagnostik och bättre behandlingar.

Tillsammans kan vi ge människor ett friskare liv

Medicinsk forskning är grunden för kunskapsutveckling som förbättrar vården. Förutom skarpare diagnosmetoder och nya behandlingar leder forskningen också till en mer effektiv användning av vårdens resurser och bättre omvårdnad för patienterna. Sahlgrenska akademins forskning betyder mycket, inte bara för vår region, utan också för resten av världen. Nu hoppas vi på ditt stöd.

Göteborgs universitet satsar starkt på utvecklingen av life science i Västsverige. Målet är att bli nationellt och internationellt ledande. Det är ett realistiskt mål. Vid vår fakultet, Sahlgrenska akademin, håller forskningen hög klass. I många forskningsfält ligger våra forskare i den absoluta forskningsfronten i världen, ofta i inspirerat samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontakta oss gärna för en dialog om du vill göra en donation till ett specifikt forskningsområde. Alla donationer, stora som små, är lika välkomna.

Våra ambassadörer berättar om sitt engagemang

Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Hon utsågs till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin 2017. 

Jag vill vara med och tända gnistan

I min familj har det alltid funnits ett stort intresse av att stödja ambitiösa, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Mitt förtroende för Sahlgrenska akademin och dess ledning är mycket stort, och jag har under lång tid gjort betydelsefulla bidrag till forskning och utveckling genom Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Mitt intresse för hjärnan och lärandet har inneburit att jag fokuserat mycket av mitt engagemang inom dessa områden.

Det är en förmån att ha möjlighet att bidra och göra nytta, och det ger mig stor tillfredställelse. Jag vill vara med och tända gnistan för projekt som kan växa och göra människors liv bättre. Ryggmärgsskadecentrum som ökar kunskapen hos personal som möter människor med ryggmärgsskada, är ett bra exempel. Satsningen var ett viktigt steg på vägen mot att Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu har området som nationellt uppdrag.

Foto: Thomas Johansson
Foto: Johan Wingborg

Carl Bennet, industriledare och tidigare ordförande för styrelserna vid Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Han utsågs till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin 2019.

Vi vill inte i efterhand fråga oss vad som hände. Det gäller att se till att det händer.

Utvecklingen i Göteborg och Västsverige är beroende av kunskapsmiljöer av hög internationell klass. Runt dessa kunskapsmiljöer sker investeringar, som gör det möjligt för internationell verksamhet att blomstra. En framskjuten ställning som kunskapsmiljö kräver satsningar inom avancerad forskning och utveckling. Sahlgrenska akademin forskar inom intressanta utvecklingsområden, som kan bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft och föra samhällsutvecklingen framåt. Genom åren har jag valt att finansiera forskning inom vitt skilda områden, alltid i dialog med universitetet om var pengarna gör störst nytta. 

Helen och Oscar von Sydow, utsågs till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin 2017 för sitt personliga och positiva engagemang.

Det är underbart att känna entusiasmen bland unga studenter. Det ger oss framtidstro

Hur får man läkarstudenter att ägna sig åt forskning? Ett bra sätt är att låta dem prova på att forska under några sommarveckor. Denna möjlighet har studenter på Sahlgrenska akademin tack vare stipendier från Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond samt Erik och Lily Philipsons stiftelse. Oscar och Helen von Sydow representerar dessa fonder.

Antalet studenter som genom åren fått möjlighet att sommarforska genom samarbetet med dessa stiftelser närmar sig 700. Tidigare fanns möjligheten endast för studenter på läkarprogrammet, men nu kan också tandläkar- och apotekarstudenter ansöka, något Helen och Oscar tycker är mycket bra.

– Den årliga diplomceremonin är en höjdpunkt. Där får vi träffa studenterna och deras fantastiska handledare. Livet har varit gynnsamt. Det här känns som ett sätt att ge tillbaka, säger Helen von Sydow.