Göteborgs universitet

Krefting Research Centre

Bild
En sjuksköterska placerar droppar på en patients arm för att göra ett pricktest
Länkstig

Välkommen till Krefting Research Centre! Här hittar du forskning inom allergi- och lungmedicin.

Vår målsättning är att förstå förstå astmans epidemiologi och patofysiologi och att förbättra behandlingen för personer med astma. Krefting Research Centre startade 2008 och finansieras med hjälp av VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Vi är en del av Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.