Bild
Isbrytaren Oden i centrala Arktis 2018.
Isbrytaren Oden i centrala Arktis 2018.
Foto: Katarina Abrahamsson
Länkstig

Halo - Nya perspektiv på den biogeokemiska cykeln av ozonnedbrytande halogenerade organiska ämnen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

I detta projekt avser vi att fylla de kunskapsluckor som finns i globala modeller av naturligt producerade klimataktiva gaser. En av dessa luckor är hur havsis interagerar med atmosfären dvs hur stor källa havsis är till den totala belastningen av brom och jod i atmosfären, vilka deltar i nedbrytning av ozon.

I Arktis blir flerårsisen allt sällsyntare, och istället bildas det ny is varje vinter. En ytterligare kunskapslucka är fortfarande hur dessa ozonnedbrytare bildas. Genom deltagande i Arctic Ocean 2018 med isbrytaren Oden avser vi att studera de processer som styr bildandet av halokarboner i havsis. Studierna innefattar mätningar i luft, vatten och havsis.

Den intracellulära bildningen studeras med Raman spektroskopi och multivariata metoder.