Bild
Patric Simoes Pereira och Adela Dumitrascu genomför provtagning av havis, mitten av december 2019.
Överlämning mellan forskare från Göteborgs universitet mellan första och andra benet MOSAiC expeditionen. Patric Simoes Pereira och Adela Dumitrascu genomför provtagning av havis, mitten av december 2019.
Foto: Esther Horvath
Länkstig

Årstidsis - en ny källa till ozonnedbrytande bromerade ämnen i polarnatten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

I detta projekt avser vi att fylla de kunskapsluckor som finns i globala modeller av naturligt producerade klimataktiva gaser.

En av dessa luckor är hur havsis interagerar med atmosfären dvs hur stor källa havsis är till den totala belastningen av brom och jod i atmosfären, vilka deltar i nedbrytning av ozon. I Arktis blir fleråsisen allt sällsyntare, och istället bildas det ny is varje vinter.

Våra tidigare studier visar att denna säsongis är en mycket större källa än flerårsisen. Dessutom indikerade resultaten att processer under vintern producerar långt mer halokarboner än sommaris.

Genom deltagande i MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) avser vi att studera de processer som styr bildandet av halokarboner i havsis med fokus på de mörkare delarna av året.