Bild
Länkstig

Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion

Program
S2MOK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81F
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Marknadsföring och konsumtion fokuserar på marknadsföring och varumärken, tar sig an hållbarhetsutmaningar och försöker förstå hur konsumenter agerar på en global handelsplats. Programmet riktar sig till dig som vill lära dig mer om den roll som marknadsföring och konsumtion har i samhället, och som vill utforska den roll som kulturella faktorer och global kontext spelar.
Forskningsnära kurser ger dig möjligheter att utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig värdefulla kunskaper vad gäller marknadsföring och konsumtion.

Om utbildningen

Dagens marknader är dynamiska och föränderliga med ständiga produktlanseringar som tävlar om konsumentens uppmärksamhet och lojalitet. Masterprogrammet i marknadsföring och konsumtion är utformat för dig som vill utveckla din kompetens avseende hur konsumenter agerar och hur företag i sin tur reagerar på dessa förändrade kundbehov–en kompetens vi tror är en avgörande framgångsfaktor i ditt framtida yrkesliv.

Skräddarsy din utbildning till att passa dina särskilda intressen

Programmet hanterar regionala, nationella och globala aspekter av hållbar konsumtion, kundbeteende och förmågan att bibehålla konkurrensfördelar. En internationell grupp av studenter med olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet kommer att berika dina studier och förbereda dig för en framgångsrik internationell karriär. Forskningsnära undervisning baserad på de senaste teorierna inom marknadsföringsämnet kombineras med aktuella fallstudier utarbetade i nära samarbete med företag och samhället runt omkring oss. Utöver de obligatoriska kurserna som förser dig med grundläggande kunskap kommer du ha möjlighet att välja mellan en mängd olika valbara kurser för att på så sätt skräddarsy din utbildning. Du kan välja mellan att inrikta din utbildning mot exempelvis konsumenters beslutsfattande, service design eller digital marknadsföring. Det är också möjligt att välja kurser inom andra fält, som exempelvis management och turism. Dessutom kommer du att ha möjligheten att tillbringa en termin utomlands på något av våra utvalda högkvalitativa partneruniversitet.

Marknadsföringsavdelningens rykte

Marknadsföringsavdelningen vid Handelshögskolan har ryktet som en av de bästa i Sverige, både vad gäller forskning och undervisning. Programmet erbjuder aktuella kurser av erfarna och kvalificerade lärare. Marknadsföring är ett viktigt fält inom den företagsekonomiska fakulteten vid Handelshögskolan. Över tid har tusentals nöjda studenter erhållit examen i marknadsföring här.

Fokus på hållbarhet

Kunskap om hållbarhetsutmaningar och hållbar utveckling är högt efterfrågad inom marknadsföringsyrket. Masterprogrammet i marknadsföring och konsumtion har i över ett decennium adresserat hållbarhetsutmaningar inom ramen för marknadsföringsämnet, med speciellt inriktade kurser. Den fördjupade förståelsen och kompetensen du kommer få inom hållbar marknadsföring kommer att ge dig många fördelar i din framtida karriär.

Internationellt

Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp.Programmets internationella profil låter dig möta andra kulturer, förbättrar din kommunikationsförmåga och skapar grunden till ett globalt nätverk. Du kan även tillbringa utbytestid vid ett av våra partneruniversitet. Mer information om utbytesstudier på detta program finns under rubriken Studier Utomlands.

Vem ska ansöka?

 • Är du intresserad av en förståelse för hur kunskap om marknadsföring och konsumtion kan användas för att anta aktuella hållbarhetsutmaningar?
 • Är du fascinerad över hur marknadsföring påverkar konsumenter och konsumenters beteende?
 • Kan du se dig själv arbeta i ett snabbt, dynamiskt och internationellt företag?

Om du är intresserad av att lära dig mer om marknadsföringens och konsumtionens roll i ett nutida samhälle, samt hur marknadsföring kan användas för att anta både sociala, ekonomiska och hållbarhetrelaterade utmaningar, sök då till masterprogrammet i marknadsföring och konsumtion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se (engelska)och www.antagning.se (svenska).

Programspecifika förkunskapskrav

A) minst 30 hp inom företagsekonomi

eller

B) minst 15 hp i företagsekonomi och 15 hp i ämnesområden relaterade till sociologi, psykologi,kommunikation och nationalekonomi.

Utöver kraven i A och B måste den sökandes universitetsutbildning innehålla minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Marketing and Consumption.

Kurserna med avstamp i aktuell forskning gör programmet till en utomordentlig förberedelse för doktorandstudier. Vi ser också att den offentliga sektorn blir alltmer medveten om behovet av marknadsföring, vilket gör att potentiella jobb i hög grad återfinns här. Självklart finns även stora möjligheter inom den privata sektorn. Vi har utexaminerade studenter med jobb inom ledande företag, såsom exempelvis Forsman & Bodenfors, Santa Maria AB, Unilever, L’Oréal, SEB, ELLOS och Essity.

Exempel på jobbtitlar i privata sektorn är mediaplanerare, marknadsföringskoordinator, transportledare, marknadsföringsassistent, specialist inom eBusiness.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Genom hela programmet kommer du att få ta del av många olika undervisningsformer, såsom fallstudier, föreläsningar, seminarier, laborationer och presentationer. Många kurser inkluderar även framstående gästföreläsare från våra partnerföretag och andra organisationer.

Du kommer att få grundläggande kunskap från våra åtta obligatoriska kurser:

 • Marknadsföring i tjänsteekonomin
 • Hållbar marknadsföring
 • Konsumtion och marknader
 • Multivariat dataanalys
 • Avancerade kvalitativa metoder
 • Varumärken och konsumtion
 • Detaljhandelsmarknadsföring
 • Perspektiv på konsumentval-beteende

Du kommer också ha möjligheten att specialisera dig inom ditt särskilda intresseområde genom valbara kurser inom marknadsföring eller från andra discipliner. De andra disciplinerna kan vara exempelvis turism, logistik, innovation och internationell handel. Programmet avslutas med din masteruppsats.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International office för vidare information.

Läs mer om studier utomlands