Bild
Studenter på IAGG samtalar.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Master Programme in International Administration and Global Governance

Program
S2IAG
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Konstanz
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A76F
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76C

Kort om programmet

International Administration and Global Governance (IAGG) är ett tvärvetenskapligt masterprogram för dig som är intresserad av att lära dig mer om samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Utbildningen integrerar akademiska studier av internationella frågor med politisk analys och opinionsbildning. Programmet syftar till att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna formulera, analysera och utvärdera policies när det handlar om långsiktig politisk, ekonomisk och social utveckling.

Om utbildningen

Dubbla examina

På det här programmet finns det möjlighet att läsa en dubbel examen i samarbete med universitetet i Konstanz i Tyskland och Fudan-universitetet i Kina. Se länkarna nedan för mer information och instruktioner för hur du ansöker till dessa.

Dubbel examina i samarbete med universitetet i Konstanz, Tyskland
Dubbla examina i samarbete med Fudan-universitetet i Shanghai, Kina

International Administration and Global Governance

Det här programmet syftar till att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna formulera, analysera och utvärdera policies när det handlar om långsiktig politisk, ekonomisk och social utveckling. Det sker genom både tvärvetenskapliga kurser, självständiga forskningsprojekt och praktik.

Innehåll den första terminen

Den första terminen får du utforska den historiska utvecklingen av det internationella systemet, med fokus på relationerna mellan internationella organisationer, både när det handlar om statliga och icke-statliga aktörer. Du kommer att undersöka de grundläggande teorierna inom områden som freds- och konfliktvetenskap och ekonomisk, social och politisk utveckling.

Varför har vissa politiska idéer anammats och andra inte? Vilka konsekvenser har teorier om utvecklingspolitik haft, och för vem? Genom analyser av specifika fall i den internationella ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen, stärker utbildningen din förmåga att förutse effekterna av olika politiska strategier, och ger den kompetens som behövs för att utveckla förslag och policies som kan forma den politiska agendan.

Utveckla ditt eget intresse den andra, tredje och fjärde terminen

Andra och tredje terminen erbjuder möjligheter att utvecklas inom ett eget intresseområde genom valbara kurser, en valfri praktikperiod eller utbytesstudier. Tredje terminen innehåller även kurser som utrustar dig med avancerad kunskap inom samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och förbereder dig inför uppsatsarbetet. IAGG erbjuder fyra olika metodkurser som kan väljas utifrån studentens förkunskaper och metodinriktning. Två av kurserna (en kvantitativ och en kvalitativ) kan läsas utan förkunskapskrav i metod medan de två andra kurserna (en kvantitativ och en kvalitativ) erbjuds till de studenter som sedan tidigare har läst metodkurser.

Hela den sista terminen ägnar du åt att skriva din masteruppsats som är det avslutande momentet på utbildningen. Som handledare har du en erfaren forskare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande och minst 60 hp i ett eller flera samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande samt lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett CV och ett Statement of intent. För information om hur dessa dokument ska utformas, se länken.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent och CV. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent and CV skall laddas upp på Antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 2 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Förtur ges till de sökande som har 60 högskolepoäng i ett av följande ämnen: statsvetenskap, offentlig förvaltning, nationalekonomi, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, globala studier eller utvecklingsstudier.

Praktik

De flesta studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Du kan göra praktik under programmets valbara termin, antingen i Sverige eller utomlands. Det är bra om du kan hitta en praktikplats där du kan tänka dig att arbeta när du är klar med din utbildning. Fundera därför tidigt över vad som intresserar dig och vilka arbetsuppgifter du skulle vilja ha. Praktikplatsen väljer du och ansöker till själv, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Kravet är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildning resulterar i en filosofie masterexamen med huvudområdet internationell administration och global samhällsstyrning. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i exempelvis statsvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen kräver läsning och diskussion av vetenskaplig litteratur, analys, självständigt skrivande samt muntlig presentation och diskussion kring egna och andras arbeten. På programmet läggs särskild vikt vid problemformulering och problemlösning, förmåga till metodval och tillämpning, kritisk bedömning, samt förmågan att producera högkvalitativa texter och rapporter i enlighet med akademiska principer.

Programmet ges genom ett samarbete mellan Statsvetenskapliga
institutionen, institutionen för nationalekonomi med statistik och
institutionen för globala studier.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands utvecklar sin initiativförmåga, anpassningsbarhet och förmåga att hantera oväntade situationer. Det är ju inte heller så dumt att språkkunskaperna förbättras och att du träffar vänner för livet! Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller två terminer.

Det finns avtal med universitet i flera olika länder, som till exempel Frankrike, Österrike och Kina. Börja planera för dina utbytesstudier i god tid så att du vet vart du kan åka och när du ska söka.

Läs mer om studier utomlands