Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Roman Kraft
Länkstig

Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret

Program
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17698
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Europa som ett politiskt projekt står inför några av sina mest avgörande utmaningar. Allt ifrån en gemensam klimatpolitik, till Brexit, till en sviktande gemensam valuta och växande främlingsfientliga rörelser i Europa ifrågasätter den europeiska politiska gemenskapens form och omfång. På det här programmet studerar du dessa frågor och utmaningar från ett humanistiskt perspektiv, med utgångspunkt i den grundläggande övertygelsen att humanister måste vara med och utforma framtidens vägval.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Inom det humanistiska spåret kommer du att få lära dig att kritiskt
granska och förstå Europa som idé, dess kulturarv och maktorganisation.
Vi granskar bland annat nationalism, globalisering, internationella
relationer, arvsmetoder och identitetspolitik i europeisk historia. Du
kommer att utveckla dina färdigheter i kritisk analys, texttolkning,
analys av kulturella metoder och utarbeta dina egna argument angående
europeisk politik och kultur.

Tvärvetenskapligt program

Den europeiska integrationen påverkar ekonomiska, juridiska, politiska och sociala förhållanden, vilket innebär att europastudier är tvärvetenskapliga till sin natur. På grund av detta ges programmet av Centrum för Europastudier (CES), som har en unik och lång erfarenhet av tvärvetenskapliga europastudier. Lärarna har sina rötter i ekonomi, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. CES har ett nära samarbete med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) vilket är en prisbelönt Centre of Excellence for European research. Undervisningen kan på så sätt alltid kopplas till aktuell forskning inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har

Samhällsvetenskaplig inriktning
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier, kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation, offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande.

eller

En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom i kulturvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande.

eller

Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet.

Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Humanistisk inriktning
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom kulturvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande.

eller

En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier, kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation, offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande.

eller

En kandidatexamen i språk (180 hp) i kombination med kurser i 60 hp i ovan nämnda humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen.

eller

Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet.

Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett CV och ett Statement of intent. För information om hur dessa dokument ska utformas, se länken.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent och CV. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent och CV skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 4 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Förtur ges till sökande med minst 60 hp i Europakunskap.

Praktik

Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete. Du kan göra praktik under programmets valbara termin, både i Sverige och utomlands.

Det är bra om du kan hitta en praktikplats där du kan tänka dig att arbeta när du är klar med din utbildning. Fundera därför tidigt över vad som intresserar dig och vilka arbetsuppgifter du skulle vilja ha. Praktikplatsen väljer du och ansöker till själv, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Kravet är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Efter avslutade studier kan du exempelvis arbeta som politisk och social analytiker, som utredare inom kultursektorn och med arbete inom den Europeiska kultursektorn. Med en masterexamen blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt och det är en förutsättning om du vill bli doktorand och fortsätta dina studier på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Alla kurser på programmet är nära kopplade till ny forskning, med speciellt fokus på multidisciplinära akademiska studier om europeisk utveckling. Programmet bygger metodologiskt på ett forskningsliknande lärande vilket implicerar tillgodogörandet av forskningslitteratur, det egna skrivandet, problemlösande, muntlig presentation och diskussioner i form av det akademiska seminariet.

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands utvecklar sin initiativförmåga, anpassningsbarhet och förmåga att hantera oväntade situationer. Det är ju inte heller så dumt att språkkunskaperna förbättras och att du träffar vänner för livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller två terminer. Det finns avtal med universitet i flera olika länder som till exempel: Nederländerna, USA och Sydkorea. Börja planera för dina utbytesstudier i god tid så att du vet vart du kan åka och när du ska söka.

Läs mer om studier utomlands