Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:46)
Master's Programme in European Studies
Bild
Länkstig

Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret

Program
S2EUS-HUMA
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76C

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76E
Tillfället är inställt

Kort om inriktningen

Europa förändras, och likaså hur européerna förstår sig själva, sina samhällen, och den värld de lever i. Avgörande frågor rör europeisk identitet, hur enhet kan förenas med mångfald och vad det innebär att se sig som en europé. På det här programmet studerar du Europa från ett humanistiskt perspektiv, med utgångspunkt i den grundläggande övertygelsen att humanister måste vara med och utforma framtidens vägval.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Masterprogrammet i Europastudier - humanistisk inriktning

Inom det humanistiska spåret kommer du lära dig att kritiskt granska och förstå Europa som idé och gemenskap, men också hur Europa har präglats av nationella och kulturella identiteter. Vi belyser den europeiska självförståelsen i relation till övriga delar av världen, såväl historiskt som i vår tids globalisering. Du kommer att utveckla dina färdigheter i kritisk analys, texttolkning, tillämpning av vetenskapliga metoder och i att utarbeta dina egna argument.

Som student på mastersprogrammet i Europastudier kommer du att vara en del av en tvärvetenskaplig miljö, i nära samarbete med Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet. Vi erbjuder en unik möjlighet att kombinera historisk och teoretisk kunskap med sociala och politiska perspektiv på aktuella utmaningar i Europa.

Programstruktur och innehåll

Den första terminen på det humanistiska spåret består av tre obligatoriska kurser: European Heritage and Identity, European Borderlands, och Political and Public Spheres and Spaces in European History and Culture

Den andra terminen är valbar. Du kan välja mellan att läsa kurser i Sverige eller utomlands, eller göra praktik i en hel eller halv termin.

På den tredje terminen väljer du först mellan fyra semi-valbara kurser: Central and Eastern Europe: fully European or the European other?, Social Europe, European Environment and Energy eller Europe in the World. Därefter väljer du en av fyra metodkurser:

 • Applied Statistical Analysis,
 • Applied Qualitative Research Methods,
 • Applied Qualitative Research Methods, Problems and Design,
 • Introduction to Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists.

Under den avslutande terminen skriver du din masteruppsats, med seminarier och individuell handledning som stöd.

Vem bör söka?

Du som vill:

 • Utveckla dina kunskaper för att kritiskt kunna analysera och förstå Europa som idé och samhälle.
 • Fokusera på dina egna intressen genom att välja mellan många valbara kurser.
 • Läsa en kurs i taget, och slutföra uppgifter löpande under kursen.
 • Studera i en internationell och diversifierad miljö, platt hierarki, och    lärare och studenter från många olika länder och discipliner.
 • Socialt och intellektuellt stimulerande studentliv, med nätverkande: studentorganisationerna Brännpunkt Europa och SG Europa ordnar events, pubkvällar och studieresor.
 • Nära koppling till arbetslivet genom vårt arbetslivsråd REGU.
 • Studera i centrala Göteborg, med närhet till ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har

Samhällsvetenskaplig inriktning
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier, kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation, offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande.

eller

En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom i kulturvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande.

eller

Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet.

Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Humanistisk inriktning
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom kulturvetenskap, historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande.

eller

En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier, kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation, offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande.

eller

En kandidatexamen i språk (180 hp) i kombination med kurser i 60 hp i ovan nämnda humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen.

eller

Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet.

Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett CV och ett Statement of intent. För information om hur dessa dokument ska utformas, se länken.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent och CV. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent och CV skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 4 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Förtur ges till sökande med minst 60 hp i Europakunskap.

Praktik

Du kan göra praktik under programmets valbara termin, både i Sverige och utomlands. Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Praktikplatsen väljer du och ansöker till själv, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Kravet är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning. Våra studenter har haft praktikplatser på internationella organisationer såsom EU och FN, nationella myndigheter, lokala och regionala enheter, samt inom forskningsprojekt och kulturorganisationer.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Efter studierna får du en mastersexamen i Europastudier (Master of Science in European Studies). Du kommer att vara förberedd för en karriär inom europeisk administration, som analytiker eller utredare inom t.ex. kultursektorn. Du kommer att ha en solid grund för att kunna arbeta med kulturfrågor och projekt inom fristående kulturorganisationer, NGO:s, och internationell administration i t.ex. FN eller EU.

Så är det att plugga

Undervisningen

Alla kurser på programmet är nära kopplade till ny forskning, med speciellt fokus på multidisciplinära akademiska studier om europeisk utveckling. Programmet bygger metodologiskt på ett forskningsliknande lärande vilket implicerar tillgodogörandet av forskningslitteratur, det egna skrivandet, problemlösande, muntlig presentation och diskussioner i form av det akademiska seminariet.

Lokaler

Statvetenskapliga institutionen som är värd för programmet ligger på Campus Haga, som ligger mitt i centrala Göteborg.

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands utvecklar sin initiativförmåga, anpassningsbarhet och förmåga att hantera oväntade situationer. Det är ju inte heller så dumt att språkkunskaperna förbättras och att du träffar vänner för livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en termin. Det finns avtal med universitet i flera olika europeiska länder, men även t.ex. USA och Sydkorea. Börja planera för dina utbytesstudier i god tid så att du vet vart du kan åka och när du ska söka.

Läs mer om studier utomlands