Bild
Foto: Per Pixel Petersson
Länkstig

Geografi, masterprogram

Program
N2GEO
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A14A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i geografi ger dig verktyg och spetskompetens för att kunna arbeta med komplexa geografiska problem i det moderna samhället. Valbarheten inom programmet är stor och du kommer att kunna fördjupa dig utifrån dina egna intressen. Programmet erbjuder flera kurser inom geografiska informationssystem (GIS) och fokuserar på urbana och miljörelaterade utmaningar.

Om utbildningen

Masterprogrammet i geografi är tvärvetenskapligt och kombinerar natur- och kulturgeografi. Oavsett om du är intresserad av geografiska informationssystem (GIS), mänskliga rättigheter och social rättvisa, miljövetenskap och klimatförändringar, eller stadsplanering och resursfördelning, kommer du att utveckla de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden idag.

Programmets struktur

Den första terminen består av fyra obligatoriska kurser:
•    Urban Sustainable Development
•    History of Ideas and Theory in Geography
•    Urban Geographical Information Systems
•    Urban Climate and Climate Planning

Under resterande terminer kan du välja från ett brett urval av valbara kurser. Du kan också välja att studera utomlands en termin. Beroende på vald inriktning erbjuder vi specialistkompetens inom hållbar utveckling i relation till urbana frågor i en vidare geografisk kontext.

Du kan välja fördjupad inriktning inom

•    hållbar mobilitet
•    globalisering och ojämn utveckling
•    geografiska informationssystem
•    klimat och klimatförändringar

Examensarbetet

Examensarbetet gör du inom din valda inriktning. Din handledare har koppling till din särskilda inriktning och vägleder dig i ditt ämnesval. Vi rekommenderar att fältarbete ingår i examensarbetet och kan kopplas till en arbetsplats i Sverige eller utlandet.

Läs mer om programinnehållet på våra engelska sidor

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i huvudområdet geografi, kulturgeografi, ekonomisk geografi eller naturgeografi (180 hp) varav minst 15 hp GIS (geografiska informationssystem). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till utbildningen.

Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Du ges möjlighet att själv hitta en praktikplats. Erfarenheterna från praktiken ger dig chansen att bygga en stark kompetens.

Efter studierna

Efter genomförda studier kommer du att kunna arbeta självständigt med kvalificerade arbetsuppgifter relaterade till komplexa geografiska problem. Du kommer till exempel att kunna arbeta med urbana hållbarhetsfrågor, markfrågor, miljökonsultation, planering och globalisering, samt med olika typer av geografiska metoder.

Programmets tvärvetenskapliga karaktär och fokus på analytiska färdigheter i urbaniseringsfrågor, gör dig attraktiv för såväl arbetsmarknaden som för doktorandtjänster.

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna inom masterprogrammet i geografi har en tydlig forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket är något som våra studenter brukar ha nytta och glädje av.

Dina studier kommer att vara omväxlande och bestå av både föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar, seminarier, praktiska studier i fält, samt egna projekt.

Undervisningen är starkt kopplad till aktuell forskning inom området och utbildningen genomförs på engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom masterprogrammet i geografi har du under ditt första och andra läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska masterprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands.

Kontakta vår internationella koordinator för mer information om utlandsstudier: studyabroad@gvc.gu.se

Läs mer om studier utomlands