Bild
Länkstig

Geografi, masterprogram

Program
N2GEO
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A14A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Masterprogrammet i geografi är tvärvetenskapligt och kombinerar fysisk geografi med kulturgeografi. Valbarheten inom programmet är stor, och du kommer att kunna fördjupa dig utifrån dina egna intressen. Programmet erbjuder också kurser inom geografiska informationssystem och fjärranalysverktyg.

Om utbildningen

Masterprogrammet i geografi undersöker geografins roll i det moderna samhället. Oavsett om du är intresserad av geografiska informationssystem (GIS), mänskliga rättigheter och social rättvisa, miljövetenskap och klimatförändringar, eller stadsplanering och resursfördelning, så kommer du som student att utveckla den kompetens som krävs för att bemöta framtidens utmaningar.

Programmet ger dig möjligheter att fördjupa dig inom geografi och samtidigt få verktygen för att kunna arbeta med komplexa geografiska problem. 

Programmets struktur

Den första terminen består av fyra obligatoriska kurser:

  • Urban Sustainable Development
  • History of Ideas and Theory in Geography
  • Geographical Information Systems
  • Urban Climate and Climate Planning

Under de två därpå följande terminerna kan du välja från ett brett urval av valbara kurser. Du kan också välja att studera utomlands en termin.

Beroende på inriktning så erbjuder vi specialistkompetens och kunskap inom hållbar utveckling i relation till urbana frågor i en vidare geografisk kontext, med möjlig inriktning inom:

  • urban hållbarhet,
  • hållbar rörlighet,
  • kvalitativa och kvantitativa metoder 
  • geografiska informationssystem. 

Examensarbetet gör du sedan inom din valda inriktning, och du får en handledare med koppling till din särskilda inriktning och vägledning i ditt ämnesval. Vi rekommenderar att fältarbete ingår och kan kopplas till en arbetsplats i Sverige eller utlandet. 

Läs mer om programinnehållet på våra engelska sidor, 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i huvudområdet geografi, kulturgeografi, ekonomisk geografi eller i naturgeografi, varav minst 7,5 hp i GIS (Geografiska informationssystem). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till utbildningen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Programmet syftar till att ge dig tillräcklig kunskap för att arbeta kunna självständigt med komplexa geografiska problem. Du kommer till exempel att kunna arbeta med urban hållbarhet, med markfrågor, rörlighet, planering och globalisering, eller med olika typer av geografiska metoder. Vanliga yrkesroller bland geografer är miljökonsulter, samordnare, stadsplanerare och GIS-konsulter.

Programmets bredd och dina analytiska färdigheter i urbaniseringsfrågor gör dig attraktiv för såväl arbetsmarknaden som för doktorandtjänster. Vi betonar även fältarbete, och du har möjlighet att själv hitta en praktikplats eller studera utomlands. Båda alternativen ger dig praktisk erfarenhet och chansen att bygga en stark kompetens. 

Studier utomlands

Inom masterprogrammet i geografi har du under ditt första och andra läsår möjlighet att studera utomlands i en termin. Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska masterprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår studievägledning så snart som möjligt efter programstart.

Läs mer om studier utomlands