Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Logistik och transport

Program
S2LOT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81D
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Logistik och transport utmanar ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga. Här får du analysera verkliga situationer och teoretiska problem. Du kommer utveckla färdigheter för att designa lösningar för organisationer som verkar under ovisshet och som möter en komplexitet i snabbföränderliga marknader och teknologier. Du får ett strategiskt perspektiv på relationerna, kedjorna, flödena, processerna och de system som innefattar den internationella logistik- och transportarenan. Hållbarhet kommer vara nyckelfokus.

Om utbildningen

Logistik- och transportledning är erkänt som en central del i beslutsfattande och organisatorisk framgång.  Komplexa utmaningar uppstår från globaliseringen av produktion och konsumtion. Innovativa, moderna lösningar efterfrågas i syfte att upprätthålla lönsamhet och konkurrenskraft. Detta ska samtidigt svara på ökade kundkrav och teknologisk utveckling.  Vidare introducerar ökande miljömässiga aspekter en helt ny dynamik, både socialt och praktiskt, till logistik och transportarenan. Detta program förbereder dig för en karriär inom logistik- och transportsektorn vilken sysselsätter 6 miljoner människor bara inom EU. Logistik- och transportsektorn påverkar aktivitet genom i princip alla industriella och offentliga sektorer och påverkar varje medborgares dagliga liv. 

Flexibel och omfattande utbildning

Kurserna behandlar hur beslutsfattare från regeringen och från näringen kan svara på stora utmaningar såsom; en stor internationell konkurrens, en mer varierad och krävande typ av konsument, en ökad oro över miljöpåverkan. Hur väl dessa utmaningar kan bemötas beror på innehavet av interorganisatoriska strategier, modern informationsteknologi, ny affärsprocess och samtida analytiska verktyg.

För dig som student finns det utmärkta möjligheter att designa programmet så att det passar dina personliga intressen och mål. Goda samarbeten med partneruniversitet världen över ger dig dessutom möjligheten att studera utomlands, med nya lärdomar i en internationell miljö.

Gästföreläsare, framträdande representanter för sektorn och prominenta utländska experter delar med sig av sina ovärderliga erfarenheter från det riktiga arbetslivet. Ofta genom verkliga exempel och fallstudier som kommer från nära samarbete med industrin.

Din masteruppsats ger dig möjligheten att applicera din kunskap på ditt valda fokusområde. Du kan välja att samarbeta med en extern partner, i Sverige eller utomlands.

Mångsidig och värdefull praktisk erfarenhet

Som student på mastersprogrammet i logistik och transport kommer du dra stora fördelar från vår starka forskning och våra utbildningskontakter med logistikindustrin, både lokalt, nationellt och globalt. Detta program förbereder dig för mångfacetterade utmaningar, vilket kräver en balans mellan teoretiska och praktiska färdigheter, när du utreder fallstudier från verkligheten och när du samarbetar med etablerade företag i logistiksammanhang. Under programmets gång kommer du genomföra både självständigt arbete och arbete tillsammans med kurskamrater från olika utbildningsbakgrunder och kulturella bakgrunder. På så sätt får du färska inblickar och ett mångfaldigt perspektiv. Lärarkåren stöttas upp utav framstående internationella professorer på besök samt representanter från företag.

Internationellt

Programmets internationella profil låter dig möta andra kulturer, förbättrar din kommunikationsförmåga och skapar grunden till ett globalt nätverk. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp.

Du kan även tillbringa utbytestid vid ett av våra partneruniversitet. Mer information om utbytesstudier på detta program finns under rubriken Studier Utomlands.

Vem ska ansöka?

 • Strävar du efter att finna innovativa lösningar på mångsidiga och komplexa problem?
 • Vill du bli en del av de allra senaste framgångarna för att möta den växande oron för miljön?
 • Är du motiverad att påverka beslutsfattare och förhållningssätt?

Om du söker en karriär som involveras av dynamisk internationell konkurrens, ansök då till masterprogrammet i logistik och transport.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se(engelska) och www.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

Minst 30 hp inom ämnesområden relaterade till företagsekonomi och/eller nationalekonomi, samt minst 15 hp i statistik, eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

En mätning från 2018 visar att nära 80% av våra utexaminerade studenter fått en anställning 3-4 månader från examen. Du kommer att förberedas för positioner inom:

 • logistiska funktioner hos alla typer av tillverkare och distributörer
 • transportföretag och andra leverantörer inom logistik och service
 • publika organisationer involverade i reglering och planering av transport och logistik i regionala, nationella och internationella sammanhang.

Våra utexaminerade återkopplar bland annat om anställning hos arbetsgivare som Scania, Husqvarna, Volvo, DHL, IKEA, SKF och Business Sweden, med någon utav följande jobbtitlar:

 • behovsplanerare
 • transportkoordinator
 • logistikingenjör
 • logistikplanerare
 • juniorkonsultspeditör

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Se nedan länk för information om kurser och programstruktur.

Läs mer om undervisningen

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International office för vidare information.

Läs mer om studier utomlands