Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Internationellt företagande

Program
S2IFÖ
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Mastersprogrammet i internationellt företagande erbjuder en tydlig kombination av praktisk och teoretisk kunskap om funktioner i multinationella företag, stora som små, i den globala ekonomin. Som student på programmet kommer du utveckla din förståelse för geografiska, processuella, och organisatoriska aspekter av internationella affärsverksamheter och utveckla förmågor för hållbart och konkurrenskraftigt beslutsfattande.

Om utbildningen

Kontinuerliga globaliseringsprocesser i inhemska ekonomier ger upphov till situationer där företag måste möta och förstå hur global produktion, innovation och handelsnätverk gör inverkan på deras verksamhet. Följaktligen finns det ett växande behov för företag och dess ledning att svara på möjligheter som kommer ur en större och mer avslappnad rörelse av kapital, människor, tjänster, produkter och kunskap. Företag måste också förstå intressenter och andra aktörer på en nationell och överstatlig nivå.

Detta program erbjuder en unik interdisciplinär syn på globala affärer – internationell affärsverksamhet- och ekonomisk geografi.

Ett unikt balanserat program

Vårt programs grund i studier om både internationell affärsverksamhet och ekonomisk geografi, gör programmet unikt i sitt slag. Med ett interdisciplinärt synsätt syntetiserar programmet metoder för analyser av internationell affärsmiljöanalys med teorier om internationalisering och strategisk ledning av multinationella företag. Detta inkluderar också en förståelse för de sammanhangsramar som påverkar internationell affärsverksamhet och utländska direktinvesteringar. 

Distinkt kompetens och färdighet

Vi erbjuder en kombination av övningar och kunskap om hur multinationella
företag verkar i den globala ekonomin.  Detta betraktas ur ett
affärsperspektiv och stöds av en djupförståelse för de geografiska
aspekterna av ekonomiska verksamheter.

Du kommer att delta i verkliga fallstudier av befintliga företag. Du kommer att utveckla affärskicklighet och distinkta kompetenser som krävs för att arbeta inom
multinationella företag. Detta innefattar att veta hur du genomför
affärsmiljöanalyser samt förstå vilka möjligheter och utmaningar som
följer med ett företags internationaliseringsprocess.

Dessutom kommer du att tillgodogöra dig avgörande insikter och kunskaper relateradetill internationellt strategiskt arbete, styrning och organisering av
internationella företag, förstå nutida trender inom globaliseringen av
innovation samt se utmaningar och möjligheter relaterade till
företagsamhet i växande asiatiska marknader.

Internationell karriär

Programmet kombinerar teori med praktisk applicering och problembaserad inlärning. Du kommer att få arbeta i en tvärkulturell miljö där dina och andras erfarenheter värderas högt då de tillsammans bidrar till en kreativ miljö. Projektuppgfter betonar verkliga exempel och genomförs i nära samarbete med både etablerade multinationella företag och internationaliserande små och medelstora företag.

Vårt program är särskilt utformat för studenter som planerar en framtida karriär inom internationella företag med någon utav följande inriktningar; strategiskt ledarskap, inköp eller export, organisering, affärsutveckling.

Programmet riktar sig också mot de som vill
specialisera sig inom handelspolitik eller handelsfrämjande åtgärder
inom internationella organisationer eller nationella institutioner. Du
kan även tillbringa utbytestid vid ett av våra partneruniversitet. Mer
information om utbytesstudier på detta program finns under rubriken Studier Utomlands.

Vem ska ansöka?

 • Tycker du att färdigheter för att framgångsrikt fatta hållbara och
  konkurrenskraftiga ledningsbeslut på en global affärsarena är viktiga?
 • Vill du lära dig hur man navigerar företagsprocesser och företag i internationella affärsmiljöer?
 • Är du intresserad av den ekonomiska geografin relaterad till internationell affärsverksamhet?

Om du har ambitioner om att arbeta globalt i din framtida karriär, sök mastersprogrammet i internationellt företagande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se(engelska) och www.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

A) minst 60 hp inom företagsekonomi

eller

B) minst 30 hp i företagsekonomi och 30 hp i ämnesområdena ekonomisk geografi,nationalekonomi eller ekonomisk historia.

Utöver kraven i A och B måste den sökandes universitetsutbildning innehålla minst 15 hp i statistik eller forskningsmetoder, eller 15 hp i en kombination av båda.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvuområdet International Business and Trade.

Efter examen från programmet kan du arbeta i multinationella företag,
internationella organisationer och start-up företag i olika
tillverknings-eller tjänsteindustrier. Det är vanligt med en karriär
inom internationella organisationer såsom Volvo AB, Volvo Car Group,
SKF, Scania eller Business Sweden. Siffror från 2018 visar att 90 % av
studenterna hade tackat ja till ett jobberbjudande inom 2-4 månader
efter examen.

Våra examinerade har följande jobbtitlar:

 • analytiker
 • ledarroll inom kundservice
 • inköpare
 • områdeschef
 • account manager
 • försäljnings- och affärsutvecklare
 • managementkonsult
 • management trainee

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet innehåller åtta kärnkurser som ger en fördjupad kunskap om följande ämnen:

 • Analys av internationella affärsmiljöer
 • Internationaliseringen av små till medelstora företag
 • Internationellt strategiskt ledarskap
 • Globaliseringen av innovation
 • Internationell affärsverksamhet i asiatiska tillväxtmarknader
 • Leda och organisera multinationella företag
 • Forskningsmetoder

Förutom kärnkurserna kan du även välja fyra valbara kurser, t.ex. via
utbytesstudier. De valbara kurserna kan till exempel vara inom
ledarskap, innovation, finans och logistik. Kurserna kan variera från år
till år.

Sista terminen är dedikerad till din masteruppsats.
Oftast skrivs denna uppsats tillsammans med en kurskamrat. Vi uppmuntrar
dig särskilt till att genomföra din uppsats i nära samarbete med ett
multinationellt företag eller en internationell organisation.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera
utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny
kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv.
Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort
antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International office för vidare information.

Läs mer om studier utomlands