Bild
Länkstig

Masterprogram i global hälsa

Program
V2GLH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A03A

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av global hälsa, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Hos oss får du de färdigheter som krävs för att kunna jobba med globala hälsofrågor både nationellt och internationellt. Du lär dig att se globala hälsoutmaningar ur olika perspektiv, förstå orsakerna bakom och utforma insatser som gör skillnad. Efter examen har du goda möjligheter till jobb och vidare studier på forskarnivå.

Om utbildningen

Är du intresserad av global hälsa, utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter? Vill du bidra till en hållbar framtid genom att bekämpa globala hälsoskillnader? Då ska du söka till masterprogrammet i global hälsa. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning, möjligheten att plugga tillsammans med studenter från hela världen och kunskapen du behöver för att kunna möta komplexa hälsoutmaningar i din framtida karriär.

Vilka är de största hälsoproblemen i världen och vad kan vi göra åt dem? Vad krävs för att nå de globala hållbarhetsmålen och skapa en mer jämlik hälsa? Hur påverkar politiska, kulturella och sociala faktorer? Det är exempel på några utmaningar som vi står inför idag. Här krävs gemensamma internationella insatser, som grundar sig i ett brett synssätt och en förståelse för hur olika faktorer påverkar den globala hälsan.

Programmet ger dig kunskap om centrala teorier och metoder inom global hälsa. Du studerar två år på heltid. Utbildningen är på engelska. Programmet är tvärvetenskapligt och som student studerar du global hälsa ur många perspektiv. Du studerar olika ämnesområden, t.ex. folkhälsa, hälsoekonomi och internationella relationer. Du får en djupare förståelse och nya infallsvinklar på globala hälsoproblem som gör dig bättre förberedd inför yrkeslivet.

Målet med programmet är att utveckla din kunskap om den globala sjukdomsbördan, globaliseringen av hälso- och sjukvården och om insatser för att skapa en mer jämlik hälsa. Du kommer att lära dig om epidemiologi, biostatistik, hälsostyrning och hälsoekonomi. Stor vikt läggs vid mänskliga rättigheter och hur kulturella faktorer påverkar internationella insatser.

Hos oss kommer du att få de praktiska färdigheter och verktyg som behövs för att kunna kartlägga, analysera och ta fram åtgärder för att lösa svåra hälsoproblem. Vi erbjuder flera valfria kurser, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som intresserar dig.

Vem ska söka?

Vi välkomnar alla att söka oavsett vad du har studerat tidigare. Kanske har du en bakgrund i hälsovetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora? Programmet lockar hundratals sökande varje år och vi erbjuder 30-40 platser. 

Vad vi erbjuder:

 • Tvärvetenskaplig utbildning – studera global hälsa ur många perspektiv
 • Fokus på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
 • Internationell miljö - möt studenter och lärare från hela världen
 • Mix av studenter – plugga med tandläkare, statsvetare, jurister och andra yrkesgrupper
 • Goda chanser till att plugga eller praktisera utomlands
 • Göteborg – världens mest hållbara destination

Programöversikt

Termin 1

 • Globala hälsoutmaningar i ett interdisciplinärt sammanhang (15 hp)
 • Kvantitativa och kvalitativa metoder (15 hp)

Termin 2

 • Att styra och leda folkhälsa och hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv (15 hp)
 • Global hälsoekonomi (15 hp)

Termin 3
Under tredje terminen har du valbara kurser. Vi rekommenderar:

 • Tillämpad kvalitativ metod (7,5 hp)
 • Tillämpad epidemiologi och biostatistik (7,5 hp)
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i riskgrupper: strategier och metoder (15 hp)

Du kan också välja att plugga utomlands eller en annan kurs som motsvarar dina intressen.
Termin 4

 • Masteruppsats (30 hp)

Programöversikt

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till masterprogram i global hälsa krävs att studenten uppfyller grundläggande behörighet, har en kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt/humanistiskt huvudområde eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande nivå från internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Särskild information om förkunskapskrav

Sökande som skickar ett personligt motivationsbrev (200 - 250 ord på engelska) tillsammans med korrekt verifiering av examen och kunskaper i engelska kommer att prioriteras. Breven bedöms och rangordnas av institutionen för medicin gällande kvalitet och innehåll.

Sökande med korrekt verifiering av examen och kunskaper i engelska men utan personlig motivationsbrev kan antas i mån av plats. 

Instruktioner för ansökan

Läs mer om hur du ansöker om att läsa masterprogrammet i global hälsa via länken nedan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Först prioriteras sökande med komplett ansökan på engelska gjord i vår CV-mall tillsammans med examensbevis och betyg i engelska eller godkänt testresultat i engelska (se ”Behörighetskrav” för mer information). 

Praktik

Under termin tre kan du välja en praktikkurs som också ger möjlighet till praktik utomlands.

Efter studierna

När du är klar med utbildningen får du en medicine masterexamen med huvudområde global hälsa. Efter examen finns flera möjliga karriärvägar. Du kan till exempel arbeta med att:

 • samla in och analysera data om sjukdomar och hälsomönster
 • ta fram insatser som förbättrar folkhälsan
 • implementera lagar med fokus på mänskliga rättigheter
 • förbättra tillgången till sjukvård hos sårbara grupper.

Med en masterexamen i global hälsa från Göteborgs universitet har du goda förutsättningar att kunna söka jobb både nationellt och internationellt. Bland annat kan du jobba för kommuner, myndigheter, icke-statliga organisationer och FN-organ. Ofta är en masterexamen ett krav för att kunna arbeta inom till exempel FN, WHO eller Sida. Eftersom du har möjlighet att specialisera dig inom olika ämnen under utbildningen, uppmuntrar vi alla studenter att i ett tidigt skede fundera över vad de vill göra efter examen.

Du kan också välja att studera vidare och forska inom global hälsa. Med masterprogrammet i global hälsa är du väl förberedd för studier på forskarnivå. Flera av våra tidigare studenter har blivit antagna som doktorander vid olika universitet. Andra jobbar bland annat för: FN, SIDA, Livsmedelsverket

Så är det att plugga

Undervisningen

Hos oss står det kritiska tänkandet i fokus. Som student får du inte få lära dig vad de ”rätta” svaren är, eftersom det inte finns endast en lösning eller ett sätt att bemöta globala hälsoproblem. Istället uppmuntras du att reflektera och delta i diskussioner med andra studenter och lärare . Tillsammans kommer ni att vrida på olika perspektiv och bidra med nya synsätt utifrån era olika akademiska och professionella bakgrunder.

Du studerar vid fem olika delar av Göteborgs universitet.
Institutionen för:

 • Medicin
 • Socialt arbete
 • Nationalekonomi med statistik
 • Litteratur, idéhistoria och religion
 • Globala studier

Du kommer att möta lärare och gästföreläsare från olika delar av världen som har sin bakgrund i vitt skilda utbildningsområden.

På programmet blandas olika undervisningsformer som föreläsningar, grupparbeten, praktiska moment och datalaborationer. Du har olika typer av examinationer, till exempel skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentor, salstentor och muntliga presentationer i grupp. Du har goda möjligheter till att få praktik erfarenhet och inblick i arbetslivet genom praktik. Du har också möjlighet att skriva ditt examensarbete för en forskargrupp eller organisation

Lokaler

Läs mer om våra lokaler på Campus Medicinareberget nedan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student hos oss har du goda möjligheter att studera utomlands. Under den tredje terminen kan du att välja att plugga eller praktisera i ett annat land. Du kan också göra ditt examensarbete utomlands.

För dina utlandsstudier har du många alternativ att välja mellan. Masterprogrammet i global hälsa har samarbeten med flera partneruniversitet. Tidigare studenter har bland annat varit Tyskland, Thailand, Australien, Norge och Danmark.

Läs mer om studier utomlands