Bild
Länkstig

Masterprogram i global hälsa

Program
V2GLH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A03A

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Masterprogrammet i global hälsa har ett tvärvetenskapligt perspektiv på global utveckling och hälsa. Under utbildningen kommer du som student utveckla en rad kompetenser som är nödvändiga för att främja en jämlik och rättvis global hälsa. Efter avslutade studier kommer du kunna analysera och problematisera de ökade klyftorna inom hälsa, genomföra åtgärder samt bidra till en mer hållbar framtid. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Om utbildningen

Förhållandet mellan global och lokal hälsa är komplicerat eftersom det påverkas av en mängd sociala och biomedicinska faktorer. Dynamiken mellan dessa faktorer måste beaktas samtidigt för att beslutsfattare, studenter och forskare ska förstå deras komplexa samspel. Analysen måste innefatta begrepp som hållbar utveckling, mänskliga rättigheter samt maktstrukturer relaterade till ålder, kön, etnicitet och socioekonomiska grupper.

Undervisningen fokuserar på hållbar utveckling, mänskliga rättigheter samt maktstrukturer relaterade till ålder, kön, etnicitet och socioekonomiska grupper. Vår utbildning utgår från forskning i den absoluta framkanten och vi uppmuntrar dig att tänka kritiskt och arbeta självständigt när du använder dessa begrepp i ditt lärande.

Programmet bygger på ett problematiserande förhållningssätt till ämnet, och ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta i en politisk-ekonomisk verklighet där målet är att utrota absolut fattigdom och uppnå en högre grad av jämlik hälsa. 

En tvärvetenskaplig utbildning med fokus på samarbete

För att du ska få ett brett perspektiv och de verktyg som behövs för att hantera komplexa globala hälsoutmaningar, integrerar programmet teorier och metoder från fyra fakulteter och fem institutioner:

Kurserna fokuserar på stora globala hälsoutmaningar och deras styrning ur flera perspektiv: biomedicin, folkhälsa, internationella relationer, utvecklingsekonomi, socialt arbete och antropologi.

Betoning på hållbarhet

Under utbildningen kommer du öka din kunskap om den globala sjukdomsbördan, globaliseringen av hälso- och sjukvården samt olika globala insatser för att minska ojämlikheter i hälsa. Du kommer också att få praktiska färdigheter och verktyg som behövs för att kartlägga, analysera och ta fram åtgärder för att lösa komplexa globala hälsoproblem.

Både FN:s globala mål för hållbar utveckling och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, inklusive deras betydelser i olika sammanhang, spelar en viktig roll i våra kurser. Vi diskuterar också teman som global hälsostyrning och global hälsoekonomi i relation till dessa mål.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till masterprogram i global hälsa krävs att studenten uppfyller grundläggande behörighet, har en kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt/humanistiskt huvudområde eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande nivå från internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Särskild information om förkunskapskrav

Sökande som skickar ett personligt motivationsbrev (200 - 250 ord på engelska) tillsammans med korrekt verifiering av examen och kunskaper i engelska kommer att prioriteras. Breven bedöms och rangordnas av institutionen för medicin gällande kvalitet och innehåll.

Sökande med korrekt verifiering av examen och kunskaper i engelska men utan personlig motivationsbrev kan antas i mån av plats. 

Instruktioner för ansökan

Läs mer om hur du ansöker om att läsa masterprogrammet i global hälsa via länken nedan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Först prioriteras sökande med komplett ansökan på engelska gjord i vår CV-mall tillsammans med examensbevis och betyg i engelska eller godkänt testresultat i engelska (se ”Behörighetskrav” för mer information). 

Ansökan rangordnas utefter kvalitet och innehåll. Sökande som saknar ifylld CV-mall i sin ansökan, men uppfyller behörighetskraven i övrigt och har bifogat övriga dokument, kan antas i mån av plats.

Praktik

Under termin tre kan du välja en praktikkurs som också ger möjlighet till praktik utomlands.

Efter studierna

Om du vill arbeta med global hälsa så finns det ett stort urval av organisationer som verkar för att främja folkhälsa, till exempel lokala och regionala folkhälsoenheter och myndigheter, FN-organ och icke-statliga organisationer. Du kan bland annat arbeta med insamling och analys av befolkningsdata relaterat till sjukdomar och hälsomönster, skapa offentliga policyer för att främja en hälsosam livsstil, implementera mänskliga rättigheter och förbättra tillgången till hälso- och sjukvård samt andra samhällstjänster till utsatta grupper.

Så är det att plugga

Undervisningen

För att du ska känna dig väl förberedd inför examensarbetet där du självständigt ska samla in och analysera data, ingår det ett antal workshops i undervisningen. Där får du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktik. 
Programmets första år ger en teoretisk grund att stå på och andra året erbjuder möjligheter att fördjupa din metodträning samt kombinera teori och praktik genom bland annat en fältkurs i hälsofrämjande, valbar praktik samt självständigt examensarbete.

Lokaler

Läs mer om Campus Medicinareberget nedan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student vid masterprogrammet i global hälsa har du goda möjligheter att studera utomlands.

Läs mer om studier utomlands