Länkstig

Marie Larkö

Enhetschef Fak.Kansli

Handelshögskolans
fakultetskansli
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 601
40530 Göteborg

Enhetschef

Handelshögskolans
fakultetskansli
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 601
40530 Göteborg

Samverkansansvarig

Handelshögskolans
fakultetskansli
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13
405 30 Göteborg
Postadress
Box 608
405 30 Göteborg

Om Marie Larkö

Jag är verksamhetsansvarig/projektledare för Reväst, ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på hållbar samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. revast.org.gu.se Jag arbetar även med Handelshögskolans hållbarhetsdagar och Handelshögskolans Partnerprogram.