Göteborgs universitet
Navigate to video: "Man får en oerhört bra förståelse för världens utveckling"
Video (1.36)
"Man får en oerhört bra förståelse för världens utveckling"
Bild

Utbildning i nationalekonomi

I nationalekonomi studerar vi hur ett samhälle använder sina resurser. Ämnet spänner över alltifrån miljöekonomi till finansiell ekonomi och beteendeekonomi. Du kan läsa nationalekonomi både som fristående kurs och som del av ett program.

Kurser i nationalekonomi ges både höst- och vårtermin. 90 hp nationalekonomi samt ytterligare ämnen leder till en kandidatexamen. Du kan också studera nationalekonomi inom flera kandidatprogram. Därefter finns möjligheter att fortsätta studera på master- och forskarnivå. Sista ansökningsdag är vanligen 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Grundkurser

Grundkurserna i nationalekonomi söker du antingen som ett kurspaket på 30hp (NEK10) som läses under en hel termin eller uppdelat på två kurspaket (NE15A och NE15B).

Nationalekonomi: grundläggande (NEK10) 30 hp
Nationalekonomi: grundläggande makro- och mikroekonomi (NE15A) 15 hp (läsperiod 1 och 2)

Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi (NE15B) 15 hp (läsperiod 3 och 4)

Fortsättningskurser

Kurserna på fortsättningsnivå söker du som ett kurspaket på 30 hp (NEK20). Kurserna går också att söka var och en för sig.

Mikroteori (NEK203) 7,5 hp
Makroteori (NEK204), 7,5 hp

Ekonometri (NEK206), 7,5 hp
Empirisk nationalekonomi i praktiken (NEK205), 7,5 hp (ej sökbar separat)

Fördjupningskurser

På fördjupningsnivå läser du uppsatskurs och två kurser på 7,5 hp. Kurserna söks var och en för sig. Tillsammans utgör de 30 hp.
 

Hösttermin 2024

Period 1
Internationell ekonomi och finansiella marknader (NEK 306) 7,5 hp

Period 2 (välj 1 av 2)
Hälsoekonomi (NEK305) 7,5 hp
Portföljteori (NEK308) 7,5 hp

Period 3 och 4
Kandidatuppsats (NEK316) 15hp

Praktikkurser

Praktikkursen ger möjlighet att i verkliga arbetssituationer praktiskt använda och utveckla kunskaper som förvärvats genom studier i nationalekonomi. För att vara behörig behöver du ha tagit 90 hp totalt varav minst 60 hp i nationalekonomi.

Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi 30hp
Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi 15hp

Program med nationalekonomi

Du kan studera nationalekonomi inom flera kandidatprogram, antingen som huvudområde på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och Ekonomie kandidatprogram, som inriktning på Europaprogrammet och Statsvetarprogrammet eller som ett av ämnena inom Logistikprogrammet och Samhällsanalysprogrammet.

Studier på avancerad nivå

Har du en kandidatexamen i nationalekonomi och vill fortsätta att studera på masternivå? Handelshögskolan erbjuder ett antal tvååriga program som leder till en masterexamen. Programmen är interdisciplinära till sin karaktär och ges på engelska. Vi har två program med nationalekonomi och finansiell ekonomi som huvudämne.