Göteborgs universitet
Bild

Arbetsmarknadsekonomi

Inom arbetsmarknadsekonomi undersöker vi frågor som syftar till att förstå hur arbetsmarknader fungerar och hur politiska regleringar kan interagera med val och resultat på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsekonomi är ett växande område på Göteborgs universitet, med ett antal internationella rekryteringar under de senaste fem åren.

Forskningsintressen

Forskningsintressena i gruppen är varierade och betonar för närvarande följande delämnen inom arbetsmarknadsekonomi: utbildningsekonomi, kriminalitet och ekonomi, diskriminering, gruppeffekter och nätverk, tidiga ingripanden i livet, mobilitet mellan generationer, sökning och matchning av arbeten samt välfärdsdeltagande. Frågorna studeras i ett flertal länder, inklusive USA, Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Rumänien, med hjälp av metoder som sträcker sig från strukturell och reducerad ekonometri till fältexperiment.