Video (0:59)
Bli statsvetare med en unik profil
Bild
Länkstig

Statsvetarprogrammet

Program
S1STV
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2G76A

Kort om programmet

Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer. Under utbildningen lär du dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands. Med en examen i statsvetenskap är chansen stor att du får ett jobb direkt efter studierna.

Om utbildningen

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Det finns flera definitioner av politik, till exempel att det handlar om en kamp om makt, eller som ett svar på frågan vem får vad, när och hur? Det mesta i vårt vardagliga liv påverkas av politiska beslut och som statsvetare får du en helhetsbild av hur samhällets olika delar hänger ihop.

Under utbildningen får du lära dig om statsvetenskapens huvudsakliga fokusområden – makt, stat och offentlig förvaltning, politiska system och institutioner, demokrati och demokratiteori, val och väljarbeteende, globalisering, och teorier om internationell politik. Du får utforska och reflektera kring olika samhällsproblem och fenomen och lära dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer.

Sju olika inriktningar att välja på

Statsvetenskap är ditt huvudämne, 90 högskolepoäng (hp). När du läst en hel termin på programmet väljer du en av följande sju inriktningar, du kommer att få mer information om varje inriktning innan det är dags att bestämma sig:

  • Demokrati, makt och organisation (statsvetenskap), 60 hp
  • Internationell politik (statsvetenskap), 60 hp
  • Medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp
  • Nationalekonomi, 60 hp
  • Psykologi, 60 hp
  • Sociologi, 60 hp
  • Statistik, 60 hp.

Under programmets första år läser du grundläggande kurser i statsvetenskap som handlar om institutioner och aktörer i demokratin och om politisk teori och internationell politik, samt fördjupningskurser i några olika delar.

Under andra året läser du grund- och fördjupningskurser i det ämne som du valt som inriktning. Valet av inriktning betyder att du blir statsvetare med en speciell profil – med fokus på antingen ekonomiska, internationella, mediala, statsvetenskapliga eller sociala samhällsfrågor.

Tredje året innehåller en valfri termin. Då kan du välja mellan att göra praktik, studera utomlands eller läsa ytterligare kurser vid Göteborgs universitet eller vid något annat lärosäte i Sverige. Under den avslutande och sista terminen skriver du ett examensarbete i form av en kandidatuppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Under programmets valbara termin kan du välja att göra praktik, i Sverige eller utomlands. Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort under sina studier! Den ger dig nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Du väljer och söker själv en praktikplats, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Ett krav är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning. Exempel på vanliga praktikplatser är ambassader, myndigheter, konsultbyråer och internationella organisationer såsom EU och FN. 

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Med en examen i statsvetenskap är du väl rustad för kvalificerade arbeten inom en rad olika områden. Några exempel:

Utredningsarbete: exempel på yrkestitlar är nämndsekreterare, budgetsamordnare eller projektadministratör.

Samhällsgranskning: exempel på yrkestitlar är forskare, journalist eller revisionssekreterare.

Tjänsteman på myndighet: exempel på yrkestitlar är handläggare, samordnare eller kommunikatör.

Fortsätt studera på masternivå

Efter statsvetarprogrammet är du behörig att fortsätta dina studier på avancerad nivå. Är det statsvetenskap du vill fördjupa dig i så söker du masterprogrammet i statsvetenskap. Är du intresserad av att läsa en master med miljöprofil, så erbjuder vi mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på föreläsningar och litteraturstudier, olika typer av obligatoriska seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp. Undervisningsspråket är svenska men en del av litteraturen är på engelska.

•    Genom skriftliga och muntliga presentationer kommer du att stärka din kommunikativa förmåga.

•    Du kan välja mellan att göra praktik eller studera utomlands under den valbara terminen.

•    Du erbjuds föreläsningar, workshops, alumnträffar och seminarier om jobb och karriär redan under utbildningen.

•    Den sista terminen avslutas med att du skriver ett självständigt examensarbete i statsvetenskap.

Utbildningen på statsvetarprogrammet har en nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och de allra flesta av lärarna är meriterade forskare.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands berättar att de har utvecklat sin anpassningsbarhet, initiativförmåga och förmåga att hantera oväntade situationer. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och får ett internationellt nätverk av vänner för livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller två terminer. Det finns avtal med universitet i flera olika länder som Nederländerna, USA och Sydkorea. Börja planera dina utbytesstudier tidigt i din utbildning så du vet när det passar bäst och när du behöver skicka in din ansökan. Den stora ansökningsomgången varje år är på vintern och avslutas 1 februari för utbyte kommande läsår.

Läs mer om studier utomlands