Navigate to video: Bli statsvetare med en unik profil
Video (0:59)
Bli statsvetare med en unik profil
Bild
Länkstig

Statsvetarprogrammet

Program
S1STV
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2G76A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer. Under utbildningen lär du dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands. Med en examen i statsvetenskap är chansen stor att du får ett jobb direkt efter studierna.

Om utbildningen

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Det finns flera definitioner av politik, till exempel att det handlar om kampen om makt, eller att det är ett svar på frågan vem får vad, när och hur? Det mesta i vårt vardagliga liv påverkas av politiska beslut och som statsvetare får du en helhetsbild av hur samhällets olika delar hänger ihop.
Under utbildningen får du utforska och reflektera kring olika samhällsproblem och fenomen och lära dig att analysera makt, demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer inom statsvetenskapens huvudsakliga områden:

  • Politisk teori: idéer och tankar om hur vi bäst utformar ett rättvist samhälle
  • Jämförande politik: hur makten mellan samhällets aktörer, ex. väljare, politiker och tjänstemän, är fördelad i olika politiska system och hur politiska beslut fattas
  • Offentlig förvaltning: hur politiska beslut förverkligas
  • Internationell politik: om konflikter och samarbete mellan stater och andra internationella aktörer på den globala arenan

Sju olika inriktningar att välja på

Statsvetenskap är ditt huvudämne, 90 högskolepoäng (hp). När du har läst i ett år på programmet fortsätter du med en av inriktningarna nedan. OBS! De statsvetenskapliga inriktningarna garanteras endast om minst åtta studenter väljer dessa. Du kommer att få mer information om varje inriktning innan det är dags att välja:

•    Demokrati, makt och organisation (statsvetenskap), 60 hp
•    Internationell politik (statsvetenskap), 60 hp
•    Medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp
•    Nationalekonomi, 60 hp
•    Psykologi, 60 hp
•    Sociologi (inkl. kriminologi och socialpsykologi), 60 hp
•    Statistik, 60 hp.

Under programmets första år läser du grundläggande kurser inom de olika huvudgrenarna i statsvetenskap: jämförande politik, offentlig förvaltning, politisk teori och internationell politik. Du kommer även fördjupa digi demokratifrågor och andra, spännande statsvetenskapliga frågor.

Under andra året läser du grund- och fördjupningskurser i det ämne som du valt som inriktning. Valet av inriktning betyder att du blir statsvetare med en speciell profil. Väljer du en statsvetenskaplig inriktning får du spetskompetens med fördjupade kunskaper inom statsvetenskapliga teorier och analysmetoder. Väljer du någon av våra andra inriktningar får du en bredare, men mer översiktlig kompetens.

Tredje året innehåller en valfri termin. Då kan du välja mellan att göra praktik, studera utomlands, eller läsa ytterligare kurser vid Göteborgs universitet eller vid något annat lärosäte i Sverige. Under den sista terminen läser du en metodkurs där du får träna dig på att genomföra systematiska och vetenskapliga undersökningar. Avslutningsvis skriver du ett självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Under programmets valbara termin kan du välja att göra praktik, i Sverige eller utomlands. Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort under sina studier! Den ger dig nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Du väljer och söker själv en praktikplats, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Ett krav är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning. Exempel på vanliga praktikplatser är ambassader, myndigheter, konsultbyråer och internationella organisationer såsom EU och FN. 

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Med en kandidatexamen i statsvetenskap är du väl rustad för kvalificerade arbeten inom en rad olika områden. Några exempel:

Utredningsarbete: exempel på yrkestitlar är nämndsekreterare, budgetsamordnare, försäkringsutredare, eller projektadministratör.

Samhällsgranskning: exempel på yrkestitlar är forskare, journalist, analytiker, eller revisionssekreterare.

Tjänsteman på myndighet: exempel på yrkestitlar är handläggare, samordnare, kommunikatör, diplomat, departementssekreterare, eller utvecklingsledare

Fortsätt studera på masternivå

Efter statsvetarprogrammet är du behörig att fortsätta dina studier på avancerad nivå. Är det statsvetenskap du vill fördjupa dig i söker du Masterprogrammet i Statsvetenskap. Är du intresserad av att läsa en master som fokuserar på miljöfrågor från både ett statsvetenskapligt och ett psykologiskt perspektiv, så erbjuder vi Masterprogrammet i Statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling.

I vår alumnundersökning kan du läsa mer om hur det går för våra studenter efter examen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på föreläsningar, självständiga litteraturstudier, samt olika typer av seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp.

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men det finns valfria fördjupningar som är på engelska. En del av den obligatoriska litteraturen är dock på engelska.

Under den valbara terminen (termin 5) kan du välja mellan att göra praktik, eller studera vad du vill - hemma eller utomlands.

Alumnträffar, samt föreläsningar, workshops och seminarier om jobb och karriär erbjuds kontinuerligt under utbildningen.

Studiemiljön

Studiemiljön är trygg och välorganiserad. År 2023 tilldelades institutionens utbildningsadministration fakultetens studiemiljöpris för sitt arbete med att stötta och vägleda våra studenter.

Det är också en fartfylld studiemiljö, där aktiva studentgrupper (ex. Demos) arrangerar många roliga och sociala aktiviteter.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands berättar att de har utvecklat sin anpassningsbarhet, initiativförmåga och förmåga att hantera oväntade situationer. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och får ett internationellt nätverk av vänner för livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller två terminer. Det finns avtal med universitet i flera olika länder som Nederländerna, USA och Sydkorea. Börja planera dina utbytesstudier tidigt i din utbildning så du vet när det passar bäst och när du behöver skicka in din ansökan. Den stora ansökningsomgången varje år är på vintern och avslutas 1 februari för utbyte kommande läsår.

Läs mer om studier utomlands