Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi

Kurs
NEK415
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28400
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28401
Ansökan stängd

Om utbildningen

Är du intresserad av att göra praktik i nationalekonomi?

Denna kurs ger dig som har läst minst 60 hp i nationalekonomi en möjlighet att i en verklig arbetssituation praktiskt använda och utveckla kunskaper som du har förvärvat genom studier i nationalekonomi. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska du praktisera och utföra kvalificerade arbetsuppgifter i anknytning till utbildningen i nationalekonomi, samt medverka i det dagliga arbetet hos ett företag, myndighet eller annan organisation. Det är därför viktigt att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde.

Varaktigheten av praktikperioden ska vara minst tio veckors heltidsarbete.

15 högskolepoäng i examensarbete i nationalekonomi rekommenderas som förkunskap för kursen.

Du kan söka kursen innan du har hittat en praktikplats, men för att kunna bli antagen och registrerad på praktikkursen krävs att: (1) Du har hittat en relevant praktik (2) Praktiken är godkänd av kursansvarig (3) Avtalet är underskrivet av handledaren på praktikplatsen, samt av dig (praktikanten).

Examinationen består framförallt av en skriftlig rapport som du även presenterar muntligt. Om något är oklart kontakta praktiksamordnare Katarina Renström.

För mer information såsom Tips på praktikplatser, Kursguide, Kursplan och blankett för Avtal och Godkännande av praktik, se kursens Canvassida

Behörigheter och urval

Behörighet

För att bli antagen till kursen måste studenten ha ordnat en relevant praktikplats.

För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i nationalekonomi

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna