Göteborgs universitet
Bild

Industriell ekonomi

Inom industriell ekonomi studerar vi hur marknader fungerar. Vi är ofta intresserade av orsakerna till och konsekvenserna av marknadsinflytande, i synnerhet i oligopolistiska branscher.

Industriella ekonomer studerar också effekterna av politiska regleringar som syftar till att minska de negativa effekterna av marknadsinflytande, exempelvis konkurrensregler och regleringar av marknaden.

Forskargrupp

Li Chen
Microeconomics; Market Design; Industrial organization.

Florin Maican
Technological change, productivity,  and innovation; Competition and industrial policy; Information technology and AI; Service markets (retail, health care); Applied Econometrics; IO Finance

Johan Stennek
Applied microeconomics