Göteborgs universitet
Bild

Industriell ekonomi

Inom industriell ekonomi studerar vi hur marknader fungerar. Vi är ofta intresserade av orsakerna till och konsekvenserna av marknadsinflytande, i synnerhet i oligopolistiska branscher.

Industriella ekonomer studerar också effekterna av politiska regleringar som syftar till att minska de negativa effekterna av marknadsinflytande, exempelvis konkurrensregler och regleringar av marknaden.