Bild
student på Handelshögskolan
Länkstig

Ekonomie kandidatprogram

Program
S1EKA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G81C
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G81B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Ekonomie kandidatprogrammet passar dig som vill ha en akademisk utbildning med hög kvalitet och starkt internationellt fokus, som ger möjligheter till ett framgångsrikt yrkesliv. Programmets bredd och djup ger dig förutsättningar att arbeta i många olika branscher och roller. Som student på programmet kommer du att få rätt verktyg för att kunna hantera komplexa ekonomiska problem i din kommande karriär. Många av kurserna är på engelska. Du kan sätta egen prägel på din examen genom fördjupningskurser och utlandsstudier.

Om utbildningen

Vårt samhälle behöver självständigt tänkande människor med kvalificerade kunskaper i ekonomi som kan använda kunskapen för att utveckla företag, organisationer och samhället. Med en examen från ekonomie kandidatprogrammet blir du en av dem som kan bidra till att möta samhällsutmaningarna. Vill du läsa hela utbildningen på engelska ska du söka Bachelor's Programme in Business and Economics. Var annars noggrann att vid ansökan på antagning.se välja Ekonomie kandidatprogram med undervisningsspråk: Svenska

Internationell utbildning av hög kvalitet

Handelshögskolan tillhör en av de få handelshögskolor i världen som är ”Triple Crown-ackrediterad”. Det innebär att din utbildning regelbundet granskas enligt internationella standarder som betonar kvalitet, mångfald och inkludering, ett globalt tänkesätt, etik och socialt ansvar. Du kommer möta lärare som är kvalificerade forskare inom sina områden. Kurserna tar utgångpunkt i internationella förhållanden och studiemiljön är internationell. En stor andel av kurserna undervisas på engelska och det finns goda möjligheter att läsa en termin utomlands. Din examen är internationellt erkänd och förbereder för masterstudier inom flera olika inriktningar runt om i världen.

Relevanta kunskaper för att möta samhällsutmaningar

När du läser ekonomie kandidatprogrammet lär du dig de klassiska teoretiska grunderna i ekonomi samtidigt som du övar på att praktiskt omsätta kunskaperna i verkligheten. I många kurser träffar du gästföreläsare från näringslivet och i flera kurser använder du dina kunskaper för att, till exempel, lösa hållbarhetsrelaterade problem.

Som programstudent har du möjlighet att delta i en kurs i personlig och professionell utveckling där du kan vässa färdigheter som vi vet att arbetsgivare efterfrågar. Som student på Handelshögskolan ingår du i en miljö som präglas av Handelshögskolans täta samarbete med partners inom privat och offentligt näringsliv. Du får många möjligheter att interagera med framtida arbetsgivare och väljer du att engagera dig i något av Kårens egna bolag kan du redan under utbildningen omsätta kunskaper och färdigheter i konkreta arbetsuppgifter.

Unik struktur med många valmöjligheter

Programmet är uppdelat i två faser som båda omfattar tre terminer. I den första fasen studerar du grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och handelsrätt. Blandningen av ämnena skapar förutsättningar för en bred och verklighetsanknuten förståelse som korsar ämnesgränserna.  

I nästa fas väljer du att fördjupa dig inom något av huvudområdena företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Väljer du företagsekonomi specialiserar du dig sedan ytterligare under den sjätte, och sista, terminen. Du kan välja mellan marknadsföring, management, redovisning, finansiell styrning, hållbart företagande eller internationellt företagande. Om du väljer nationalekonomi kan du fördjupa dig i exempelvis miljöekonomi, utvecklingsekonomi eller policyutvärdering. Alla studenter avslutar studierna vid programmet genom att skriva en kandidatuppsats inom valt huvudområde. 

Alla kurser i andra fasen, och några i den första, ges med engelska som undervisningsspråk. I dessa kurser möter du även studenter från andra länder. I andra fasen har du också möjlighet att studera en termin utomlands. 
Läs mer om kurser och valmöjligheter

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6 och Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Examen

Efter avslutad utbildning har du en ekonomie kandidatexamen som visar ditt huvudområde och du kan, om du vill, titulera dig civilekonom. Du är behörig till studier på avancerad nivå, både i Sverige och utomlands. En stor andel av studenterna som tar examen från programmet fortsätter direkt med fördjupande studier vid något av Handelshögskolans nio specialiserade masterprogram.

Det här kan du jobba med

För dig som vill ut på arbetsmarknaden öppnar utbildningen dörrar till många yrken. Tidigare studenter arbetar i en rad olika roller. Några exempel är finansanalytiker, marknadsansvarig, managementkonsult, projektledare och controller. Andra yrken är till exempel miljöekonom, omvärldsanalytiker, hälsoekonom och skatteekonom.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Under det första året läser du kurser med hög andel schemalagd undervisningstid. Undervisningen består framför allt av föreläsningar, övningar och grupparbeten. Läsåret avslutas med ett intensivt företagsspel där du tillämpar dina kunskaper i företagsekonomi.

Under den tredje terminen ökar kraven på fördjupad analys och både undervisningen och examinationerna har större inslag av seminarier och övningar där du självständigt diskuterar ämnet muntligt eller skriftligt.

Från fjärde terminen läser du ditt huvudområde och beroende på vad du valt skiljer sig undervisningsformerna något åt. Du knyter ihop dina studier på programmet genom att skriva en kandidatuppsats tillsammans med en annan student. Uppsatsen visar tydligt vad du lärt dig och specialiserat dig på under utbildningen.

Lokaler

Handelshögskolans campus ligger i centrala Göteborg, huvudsakligen på Vasagatan 1. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Handelshögskolans internationella ackrediteringar gör det möjligt att samarbeta med välrenommerade partneruniversitet runt om i världen. Du har möjlighet att studera vid något av dessa universitet under din femte termin på programmet. Vi rekommenderar varmt att du tar vara på möjligheten till utbytesstudier och därigenom skaffar dig internationell erfarenhet, ger din utbildning en unik profil och på så sätt kvalificerar dig till intressanta jobb.  

Har du valt företagsekonomi eller nationalekonomi läser du under din femte termin valfria kurser utomlands eller i Göteborg. På så sätt kan du välja att bredda dina studier eller fördjupa dig inom något som intresserar dig särskilt. Har du valt finansiell ekonomi fortsätter du att fördjupa dig i detta ämne.

Läs mer om studier utomlands