Video (1:25)
Bild
Länkstig

Ekonomie kandidatprogram

Program
S1EKA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G81B
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi. I dessa kurser är hållbarhetsfrågor och etiska perspektiv viktiga inslag.

Om utbildningen

Programmet startar på hösten, läses på helfart under tre år och motsvarar 180 högskolepoäng. Under studietiden övar du successivt upp din förmåga att integrera kunskap om olika ämnen för att självständigt analysera, bedöma och hantera komplexa ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer. 

Så här är utbildningen upplagd

Ekonomie kandidatprogrammet har ett varierat upplägg och valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. De tre första terminerna är obligatoriska och läses gemensamt. 

Termin 1-3: Programmet inleds med en introduktion till ekonomiområdet. Du studerar sedan grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt juridik (handelsrätt och skatterätt). Två tillämpningskurser gör att du får pröva dina kunskaper i praktiken.

Termin 4: Fortsättningskurser inom valt huvudområde. Företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi.

Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier.

Termin 6: Sista terminen på programmet fördjupar du dig ytterligare inom valt huvudområde, vilket inkluderar en kandidatuppsats på 15 hp.

Detaljerat kursupplägg termin 1-6

Kursupplägg termin 1-6

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Examen

Utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen som är internationellt gångbar.

Det här kan du jobba med

Utbildningen öppnar dörrar till många yrken. Tidigare studenter arbetar som finansanalytiker, marknadsansvarig, managementkonsult, projektledare, controller och, efter vidareutbildning, revisor. Andra yrken är till exempel miljöekonom, omvärldsanalytiker, hälsoekonom, skatteekonom och forskare.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med tillämpningskurser där du får pröva dina kunskaper i praktiken. Undervisningsformer är till stor del föreläsningar, case och seminarier.

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Den femte terminen läser du valfria eller delvis valfria kurser. Det ger dig möjligheten att studera utomlands vid något av de partneruniversitet vi har världen över

Läs mer om studier utomlands