Göteborgs universitet

Kurser på forskarnivå

Doktorandkurser vid institutionen för nationalekonomi med statistik.

Beteendemönster i spelteori- en Malmstens mini-kurs

Professor Martin Dufwenberg, 24-25 oktober 2023
ansök här

Förstaårskurser 

Preparatory Mathematics, August, 10 hours
Katarina Nordblom

Mathematics, 7,5 credits, half speed, Fall
Dawei Fang

Microeconomics I, 10 credits, half speed, Fall
Jessica Coria and Olof Johansson-Stenman

Econometrics I, 7,5 credits, half speed, Fall
Andreas Dzemski

Microeconomics II, 10 credits, half speed, Fall
Johan Stennek

Econometrics II, 7,5 credits, half speed, Spring 
Erik Hjalmarsson

Macroeconomics I, 10 credits, quater speed, Spring 
Ming Zeng, Ola Olsson och Jesper Lindé (Riksbanken)

Econometrics III, 7,5 credits, half speed, Spring 
Mikael Lindahl

If you are a PhD-student at another Department or University and interested in attending our courses please contact: Ann-Christin Räätäri Nyström, PhD Program Administrator

Första årets doktorandkurser

1st year PhD courses (pdf)