Navigate to video: "Man får en oerhört bra förståelse för världens utveckling"
Video (1:36)
"Man får en oerhört bra förståelse för världens utveckling"
Bild
Länkstig

Nationalekonomi: Grundläggande

Kurspaket
NEK10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28426
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

I nationalekonomi studerar vi hur ett samhälle använder sina resurser. Ämnet spänner över alltifrån miljöekonomi till finansiell ekonomi och beteendeekonomi. I de grundläggande kurserna lär du dig både om hur enskilda marknader fungerar, om hur människor fattar beslut (mikroekonomi) och om hur länders ekonomier fungerar (makroekonomi). Du får också analysera ekonomiska problem och studera internationell- och finansiell ekonomi.

Om utbildningen

Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ekonomin i samhället fungerar. Den teoretiska grunden består av mikroekonomi och makroekonomi, och förutom rena ämneskunskaper kommer du under dina studier hos oss också att lära dig ett metodiskt undersökningssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Med kunskaper i nationalekonomi kan du besvara frågor om vad det är som gör att länder blir rika eller fattiga, hur ett samhälle kan hantera konjunktursvängningar och utmaningar inom till exempel klimat, miljö och utveckling.

Grundkurserna i nationalekonomi 30 hp ger dig grunderna inom ämnet och en övergripande förståelse för de stora dragen. Kurspaketet består av fem kurser:

Grundläggande mikroekonomi, 7,5 hp (NEK102)

Mikroekonomi handlar om att beskriva och förstå hur marknader fungerar. Människor och företag måste göra val eftersom resurserna är begränsade. Du studerar vad som bestämmer efterfrågan och utbud på en marknad och hur dessa leder fram till en jämvikt på marknaden. Interaktionen mellan utbud och efterfrågan analyseras under olika marknadsförutsättningar, som monopol och konkurrens. Vi tittar även på frågor kring vad som händer när det inte finns en fungerande marknad. Det kan till exempel handla om luftföroreningar eller växthusgaser. Här diskuteras varför problem uppstår och hur stat och marknader kan hantera problemen.

Grundläggande makroekonomi, 7,5 hp (NEK101)

Makroekonomi handlar om samband i ekonomin i sin helhet. Här kommer du att lära dig mycket om det som syns i nyheterna: arbetslöshet, bruttonationalprodukt, inflation, tillväxt med mera. I denna kurs introduceras du till det nationalekonomiska sättet att analysera problem.

Tillämpad ekonomi, 5 hp (NEK103)

Här används de metoder och teorier som du lärt dig under de grundläggande kurserna i mikro- och makroekonomi för att analysera olika ekonomiska problem. Det kan till exempel handla om miljöekonomi eller hälsoekonomi. Fokus ligger på att analysera problemen, men även på att förstå hur samhället kan lösa dem, t.ex. hur en politik ska utformas för att hantera miljöproblem.

Grundläggande internationell ekonomi, 5 hp (NEK105)

Här ligger fokus på handel mellan länder. Varför uppstår internationell handel? Är det bra för länder att handla med varandra och vad har det för effekter på till exempel fördelningen av resurser? Du studerar också olika sätt att påverka internationell handel, till exempel handelshinder i form av tullar eller exportfrämjande politik. Vi diskuterar även EU:s roll och regelverk för den inre marknaden och de fyra friheterna.

Grundläggande finansiell ekonomi, 5 hp (NEK106)

Här får du grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Fokus ligger på hur priser sätts på olika finansiella instrument, som obligationer och aktier. Centralt för kursen är att förstå vilken roll risk spelar för beslutsfattande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler