Länkstig

Portföljteori

Kurs
NEK308
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18412
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori.

Här ingår bland annat CAPM och APT-analys av prissättning på tillgångar och hur det används för att utvärdera portföljens prestanda. Det är också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, med bland annat optioner, terminer, terminskontrakt och Swappar, och deras olika användningsområden för att sprida riskerna och hur det kan användas i spekulationssyfte. I kursen ingår övningstillfällen i datorsalarna som behandlar insamling av data samt data-analys. Detta skall ge studenterna praktiska färdigheter i tillämpad portföljteori och portföljförvaltning.

Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK306 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå ht24 för en kandidatexamen i nationalekonomi.

Valbara kurser: (Höstterminen 2024: NEK305 och NEK308).

Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60hp genomgångna kurser från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi, varav minst 45hp skall vara med godkänt resultat. Förkunskaper motsvarande 15-högskolepoäng i statistik rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler