Länkstig

Portföljteori

Kurs
NEK308
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18414
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori.

Här ingår bland annat CAPM och APT-analys av prissättning på tillgångar och hur det används för att utvärdera portföljens prestanda. Det är också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, med bland annat optioner, terminer, terminskontrakt och Swappar, och deras olika användningsområden för att sprida riskerna och hur det kan användas i spekulationssyfte. I kursen ingår övningstillfällen i datorsalarna som behandlar insamling av data samt data-analys. Detta skall ge studenterna praktiska färdigheter i tillämpad portföljteori och portföljförvaltning.

Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK301 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå för en kandidatexamen i nationalekonomi.

Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).

Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60hp genomgångna kurser från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi, varav minst 45hp skall vara med godkänt resultat. Förkunskaper motsvarande 15-högskolepoäng i statistik rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler