Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hälsoekonomi

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18404
Ansökan stängd

Om utbildningen

Syftet med kursen är att lära studenterna att använda den ”mikroekonomiska verktygslådan” av teori och metoder för att analysera och förstå problemen inom hälsoekonomi.

Kursen behandlar breda ekonomiska frågeställningar kring efterfrågan, utbud och produktion av hälso- och sjukvårdstjänster. Särskilt fokus i kursen läggs på vilken roll (asymmetrisk) information inom hälsa, vård och sjukförsäkring har.

Under kursen behandlas också områden såsom finansiering och organisation av hälso- och sjukvård och försäkringar, samt bestämningsfaktorerna för hälsa och hälsobeteende. Kursen kommer också att diskutera fördelningspolitik och ojämlikhet. Studenterna kommer även kritiskt granska både teori och empiriska metoder inom området. Kursen introducerar grundläggande ekonomiska modeller för utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram samt skapar förståelse kring för- och nackdelar som dessa modeller medför.

NEK305 är en av de tre valbara kurser man kan välja mellan under höstterminen på fördjupningsnivå i nationalekonomi.
Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK301 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå för en kandidatexamen i nationalekonomi.
Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).
Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst genomgångna kurser i nationalekonomi motsvarande 30hp, varav minst 15hp skall vara avslutade. Från och med vårterminen 2021 gäller följande krav: För tillträde till kursen krävs minst 45hp avslutade kurser i nationalekonomi.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler