Länkstig

Hälsoekonomi

Kurs
NEK305
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18410
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Syftet med kursen är att lära studenterna att använda den ”mikroekonomiska verktygslådan” av teori och metoder för att analysera och förstå problemen inom hälsoekonomi.

Kursen behandlar breda ekonomiska frågeställningar kring efterfrågan, utbud och produktion av hälso- och sjukvårdstjänster. Särskilt fokus i kursen läggs på vilken roll (asymmetrisk) information inom hälsa, vård och sjukförsäkring har.

Under kursen behandlas också områden såsom finansiering och organisation av hälso- och sjukvård och försäkringar, samt bestämningsfaktorerna för hälsa och hälsobeteende. Kursen kommer också att diskutera fördelningspolitik och ojämlikhet. Studenterna kommer även kritiskt granska både teori och empiriska metoder inom området. Kursen introducerar grundläggande ekonomiska modeller för utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram samt skapar förståelse kring för- och nackdelar som dessa modeller medför.

NEK305 är en av de två valbara kurser man kan välja mellan under höstterminen på fördjupningsnivå i nationalekonomi.
Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK306 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå för en kandidatexamen i nationalekonomi.
Valbara kurser:  (Hösttermin 2024: NEK305 och NEK308).
Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60hp genomgångna kurser från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi, varav minst 45hp med godkänt resultat. Förkunskaper motsvarande 15-högskolepoäng i statistik samt minst 7,5hp mikroekonomi på fortsättningsnivå rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Liknande utbildningar