Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Finans

Program
S2FIN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81I
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Finans är designat för att förse studenter med solida analytiska och empiriska verktyg anpassade för finansindustrin, samt en generell förståelse för forskning inom finans och liknande discipliner. De metoder och tekniker du lär dig har visat sig vara tillämpningsbara även utanför det traditionella banksamhället. Kurserna inom programmet har som målsättning att ge djupare kunskap om och förståelse för den finansiella ekonomin, med syftet att du ska kunna använda det du lär dig för praktisk problemlösning.

Om utbildningen

Finansiella frågor är närvarande i nästan alla delar av det moderna samhället. Individer behöver hantera sin inkomst, sina utgifter, sparkapital och investeringar. Företag driver sina finansiella verksamheter för att gynna alla inblandade intressenter, inklusive anställda, ägare och det omgivande samhället. På en global nivå krävs en socialt ansvarsfull investeringspraxis för att gemensamt kunna tackla fattigdoms- och hållbarhetsfrågor. Fördjupade kunskaper från mastersprogrammet i finans ger dig verktygen att kunna analysera och ge lösningar till dessa olika utmaningar. 

Professionellt inriktat

Vårt program fokuserar på de problem som verksamma på hög nivå möter inom finansindustrin. Utbildningen ger dig en solid grund inom företagsfinansiering och kapitalförvaltning.  Du kommer att få analytiska färdigheter och en praktisk förståelse för finansiella verktyg och koncept. Du kommer även utveckla din förmåga att tillämpa finansiell teori på verkliga problem och få god praktisk kännedom om de empiriska verktyg som används i branschen. Framstående representanter från näringslivet  håller seminarium och föreläsningar som förbereder dig för arbetsmarknaden. Vårt finanslaboratorium ger förutsättningar för en modern finansutbildningen genom att:

  • ge tillgång till data i realtid från de flesta globala finansmarknader;
  • erbjuda ett regelbundet flöde av rapporter och forskningsmaterial från internationella investmentbanker;
  • utveckla dina programmeringskunskaper för att möta behoven i en alltmer högteknologisk finansindustri.

Flexibelt  

Genom att välja från en mängd valbara kurser kan du skräddarsy din utbildning för dina särskilda intressen och mål. Kurser som Tillämpad portföljhantering, Kvantitativ finans och Modellering av kreditrisker förbereder dig för en karriär inom kapitalförvaltning och värdepappershandel, riskhantering, eller aktie- och annan värdepappersanalys. Kurser såsom Företagsvärdering, Finansiell redovisning och Industriell ekonomi förbereder dig å andra sidan för en karriär inom affärsbankerna, inom finansiella funktioner i företag, eller som managementkonsult. Du kan också bredda dina perspektiv genom att läsa valbara kurser utanför finansämnet.

Internationellt

Programmets internationella profil låter dig möta andra kulturer, förbättrar din kommunikationsförmåga och skapar grunden till ett globalt nätverk. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp. 

Vi erbjuder också möjligheten att söka till en dubbelexamen i samarbete med universitetet Tor Vergata i Rom, och på så så sätt erhålla en masterexamen från vardera universitet. Du kan även tillbringa utbytestid vid ett av våra partneruniversitet. Mer information om utbytesstudier på detta program finns under rubriken Studier Utomlands.

Vem ska ansöka?

  • Är du intresserad av att skaffa dig värdefulla programmeringskunskaper anpassade för en alltmer högteknologisk finansmarknad?
  • Tycker du det låter intressant att få utforska realtidsdata från globala finansiella marknader, forskingsrapporter från internationella investmentbanker, och använda dig av state-of-the-art teknologi?
  • Vill du uppnå en djup och praktisk förståelse för den finansiella sidan av ekonomin och skapa dig en förmåga att tillämpa finansiell teori på riktiga problem?

Om du svarar ja på några av ovanstående frågor är mastersprogrammet i finans något för dig.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test.För mer information om de generella förkunskapskraven, sewww.universityadmissions.se(engelska) ochwww.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

A) minst 7,5 hp i finans och minst 15 hp i mikroekonomi (varav 7,5 hp mikroekonomi på fortsättningsnivå), samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativ metod och/eller matematik

eller

B) en kandidatexamen (motsvarande180 hp) i matematik eller inom ett ingenjörsprogram med en kvantitativ eller matematisk inriktning.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Finance och förbereder dig för jobb inom investmentbanker, konsultfirmor, försäkringsbolag, myndigheter, och finansavdelningar inom industriföretag.

Av våra examinerade studenter från 2018 hade 93% av gruppen tackat ja till ett jobberbjudande inom 2 månader efter examen. Våra studenter har hittat jobb inom stora revisionsfirmor (Deloitte, Ernst & Young, PwC), banker och kapitalförvaltare (Handelsbanken, Nordea, SEB, Ap2) och på finansiella avdelningar på andra företag (CGI, SKF, Volvo).

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet innehåller sju obligatoriska kurser som ger dig fundamentala kunskaper inom ekonomisk teori och finansiell analys. Första terminen inkluderar kurser i matematik, mikroekonomi, ekonometri samt finansiella marknader och institutioner. Andra terminen startar med kurserna Financial Econometrics och Investments. Tredje terminen startar med kursen Avancerade företagsfinanser.

Under återstående delar av andra och tredje terminen kommer du kunna välja mellan ett antal valbara kurser som ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina särskilda intressen. Du kan till exempel välja kurser som utvecklar dina kvantitativa färdigheter eller kurser som fokuserar mer på frågor som riktar sig mot företagsstyrning och företagsfinansiering.

Den fjärde terminen ägnas helt åt masteruppsatsen. Där använder du dina förvärvade kunskaper för att analysera relevanta ekonomiska frågor. Du har då en god möjlighet att låta uppsatsen reflektera den specialisering du byggt upp under tidigare terminer.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen.

Studenter från Msc in Finance har möjligheten att delta i ett utbildningssamarbete med University of Rome Tor Vegata, Italien. En dubbel examen innebär att ett av de två åren på masterprogrammet tillbringas vid partneruniversitetet och du kommer att tilldelas examen från båda universiteten. Vänligen besök International
office.

Läs mer om studier utomlands