Länkstig

Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi

Kurspaket
NE15B
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18402
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ekonomin i samhället fungerar. Den teoretiska grunden består av mikroekonomi och makroekonomi, och förutom rena ämneskunskaper kommer du under dina studier hos oss också att lära dig ett metodiskt undersökningssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.

När du läser dessa kurser har du redan en grundkunskap i makro- och mikroekonomi (till exempel genom kursen Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi NEK 15A) som du använder dig av. Kurspaketet består av tre kurser:

Tillämpad ekonomi, 5 hp (NEK103)

Fokus under denna kurs ligger på att använda de metoder och teorier som du lärt dig under de första två kurserna för att analysera olika problem från verkligheten.

Grundläggande internationell ekonomi, 5 hp (NEK105)

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om:

  1. Drivkrafter till och konsekvenser av: a) internationell handel med varor och tjänster, b) migration och utländska direktinvesteringar, c) handelshinder och exportfrämjande politik.
  2. Värdering av effekter av handel m.m. utifrån både ett effektivitets- som fördelningsperspektiv.
  3. EU:s regelverk rörande den inre marknaden och de fyra friheterna.

Grundläggande finansiell ekonomi, 5 hp (NEK106)

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Inom finansiell ekonomi är räntan ett nyckelbegrepp och en del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar. Vidare behandlas valutamarknadens funktion, växelkursens bestämning och växelkursrisker. Ett avsnitt av kursen behandlar bestämningen av priset och ränterisken för olika finansiella instrument. Slutligen ges grunderna för hur företag och finansiella institutioner, huvudsakligen banker, hanterar kredit- och ränterisker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna grundkurser i makroekonomi och mikroekonomi, 15hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler