Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Nationalekonomi: Tillämpad ekonomi och Internationell och finansiell ekonomi

Kurspaket
NE15B
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28425
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

I nationalekonomi studerar vi hur ett samhälle använder sina resurser. Ämnet spänner över alltifrån miljöekonomi till finansiell ekonomi och beteendeekonomi. I de grundläggande kurserna lär du dig både om hur enskilda marknader fungerar, om hur människor fattar beslut (mikroekonomi) och om hur länders ekonomier fungerar (makroekonomi). Du får också analysera ekonomiska problem och studera internationell- och finansiell ekonomi.

Om utbildningen

Med kunskaper i nationalekonomi kan du besvara frågor om vad det är som gör att länder blir rika eller fattiga, hur ett samhälle kan hantera konjunktursvängningar och utmaningar inom till exempel klimat, miljö och utveckling.

När du läser dessa kurser har du redan en grundkunskap i makro- och mikroekonomi (till exempel genom kursen Nationalekonomi: Grundläggande makro- och mikroekonomi NEK 15A) som du använder dig av. Kurspaketet består av tre kurser:

Tillämpad ekonomi, 5 hp (NEK103)

Här används de metoder och teorier som du lärt dig under de grundläggande kurserna i mikro- och makroekonomi för att analysera olika ekonomiska problem. Det kan till exempel handla om miljöekonomiska- eller hälsoekonomiska problem. Fokus ligger på att analysera problemen, men även på att förstå hur samhället kan lösa dem, t.ex. hur ska en politik utformas för att hantera miljöproblem.

Grundläggande internationell ekonomi, 5 hp (NEK105)

Här är fokus på handel mellan länder. Varför uppstår internationell handel mellan länder? Är det bra för länder med handel och vad har det för effekter på till exempel fördelningen av resurser? Vidare studeras olika former av sätt att påverka internationell handel såsom handelshinder i form av tullar och exportfrämjande politik. EU:s roll och regelverk rörande den inre marknaden och de fyra friheterna diskuteras också.

Grundläggande finansiell ekonomi, 5 hp (NEK106)

Här får du grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Fokus är på hur priser sätts på olika finansiella instrument såsom obligationer och aktier. Centralt för kursen är att förstå vilken roll risk spelar för beslutsfattande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna grundkurser i makroekonomi och mikroekonomi, 15hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler