Navigate to video:
Video (1:18)
Bild
Länkstig

Handelshögskolans logistikprogram

Program
S1LOG
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G81A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Logistik handlar om att skapa effektiva flöden av varor och tjänster från råvara till konsument. Som logistiker arbetar du med problemlösning, där teknik och människor samspelar i komplexa system. Du planerar, utformar och styr material- och informationsflöden för att få rätt produkt på rätt plats i, i rätt kvantitet, i rätt tid och till rätt pris.

Om utbildningen

Handelshögskolans logistikprogram är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. Du lär dig att identifiera, analysera och hitta lösningar på problem. Färdighetsträning och självledarskap ingår också i utbildningen. 

Programmet startar på hösten och består av tre års studier på helfart som motsvarar 180 hp. När du är klar kan du ansöka om en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Kursupplägg termin 1-6

  • Termin 1: Du studerar logistikfunktionens roll i företaget och dess omvärld. Du läser också en kurs i handel- och transporträtt. 

  • Termin 2: Du läser nationalekonomi, både mikro- och makroekonomi, samt statistik med miljö- och logistiktillämpningar. 

  • Termin 3-4: Du läser kurser i marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. 

  • Termin 5Du studerar gods- och persontransporter samt kurs om logistiska informationssystem. 

  • Termin 6: Logistik studeras ur ett företagsekonomiskt perspektiv och du skriver en kandidatuppsats. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6 och Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Utbildningen inom programmet avslutas efter tre år. Du får då en ekonomie kandidatexamen (Bachelor) med företagsekonomi som huvudområde. Du kan välja att läsa vidare på avancerad nivå för att efter två år ta ut en masterexamen.

Det här kan du jobba med

Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men främst i tillverknings-, tjänste- och transportföretag. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjligheter till utbytesstudier, främst under programmets termin 4 eller 5. Du behöver då läsa kurser med motsvarande innehåll. 

Läs mer om studier utomlands