Göteborgs universitet
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Vår forskarutbildning

Att vara forskarstuderande i nationalekonomi är både stimulerande och utmanande. Vi erbjuder en internationell studiemiljö; internationella forskare, seminarieföreläsare, och doktorander. Alla kurser ges på engelska.

Undervisningen för doktorander leds av professorer inom flera områden, som arbetsmarknads-, miljö-, beteende-, utvecklings-, finansiell-, mikroekonomi samt ekonometri.
Forskarutbildningen, som leder till doktorsexamen, är ett nästan 5-årigt finansierat program. Första året består av obligatoriska kurser i matematik, ekonometri, mikroekonomi och makroekonomi. Under andra året fördjupar sig studenten i valbara kurser som främjar deras avhandlings forskningsämne. De valbara kurserna kan studeras vid andra lärosäten i Sverige och utomlands eller till och enskilda läskurser vid den egna institutionen. Obligatoriska kurser andra året inkluderar akademiskt skrivande och forskningsetik- två kurser inriktade på övergången till självständigt avhandlingsarbete. Den resterande tiden används till forskning inför avhandlingen och deltagande i undervisningen.