Göteborgs universitet
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Vår forskarutbildning

Att vara forskarstuderande i nationalekonomi är både stimulerande och utmanande. Vi erbjuder en internationell studiemiljö; internationella forskare, seminarieföreläsare, och doktorander. Alla kurser ges på engelska.

Undervisningen för doktorander leds av professorer inom flera områden, som arbetsmarknadsekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi, beteendeekonomi, utvecklingsekonomi, finans, ekonometri och mikroekonomisk teori.

Forskarutbildningen, som leder till doktorsexamen, är ett nästan femårigt helt finansierat program. Det första året består av obligatoriska kurser i matematik, ekonometri, mikroekonomi och makroekonomi. Under det andra året fördjupar sig studenten i valbara kurser som främjar deras avhandlings forskningsämne. De valbara kurserna kan studeras på vår institution eller vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. Bland de kurser som erbjuds på vår institution under det andra året finns Akademiskt skrivande. Detta är en obligatorisk kurs som är utformad för att underlätta övergången till självständig avhandlingsforskning. Den återstående tiden ägnas åt avhandlingsforskning och deltagande i utvalda undervisningsaktiviteter.

Den resterande tiden används till forskning inför avhandlingen och deltagande i undervisningen.