Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Utvecklingsekonomi

Forskningen inom utvecklingsekonomi täcker en mängd ämnen, som industriell utveckling, inflation, hiv och hälsa, bistånd, sociala konflikter, naturkatastrofer, landgrabbing, institutionell ekonomi, naturresursers politiska ekonomi och långsiktig utveckling.

Forskarna i utvecklingsgruppen har historiskt sett fokuserat på länder i östra Afrika, som Kenya, Etiopien, Rwanda och Zambia. På senare tid har andra länder stått i fokus, inklusive Kina, Indonesien och Demokratiska republiken Kongo. Merparten av forskningen använder tillämpad mikroekonometri även om makrostudier också är vanliga.

Flera utvecklingsekonomer är involverade i  Gothenburg Centre of Globalization and Development, GCGD.

Dessutom deltar forskare från gruppen för utvecklingsekonomi ofta i till exempel Världsbankens projekt, SIDA:s kommittéer, och internationella forskningsorganisationer och nätverk som European Development Research Network (EUDN) och African Economic Research Consortium (AERC).

Forskningsprojekt

Ett urval av forskningsprojekt utvecklingsekonomi som bedrivs vid Institutionen för nationalekonomi eller där våra forskare deltar.