Göteborgs universitet
Bild

Utvecklingsekonomi

Utvecklingsekonomi är en gren av nationalekonomi som behandlar ekonomiska aspekter av utvecklingsprocesser i låginkomstländer.

Vår forskning inom utvecklingsekonomi kretsar kring en flertal ämnen, som bistånd och utveckling, utbildning och lärande, hälsa, politik och institutioner, fattigdom, samt företag och jordbruk.

Mycket av vår forskning bygger på insikter och perspektiv från andra fält inom nationalekonomi, inklusive beteendeekonomi, experimentell ekonomi och tillämpad mikroekonomi. Vår forskning får medel från bland annat Vetenskapsrådet, Sida, Världsbanken och Torsten Söderbergs Stiftelse.

Student inom utvecklingsekonomi

Göteborg är en utmärkt plats att studera utvecklingsekonomi. Vi erbjuder kurser i utvecklingsekonomi på kandidat- och masternivå, och många av våra studenter specialiserarsig på utvecklingsekonomi i sina kandidat- och masteruppsatser.

Samarbete och utåtriktad verksamhet

Forskarna inom utvecklingsekonomigruppen deltar i både nationella och internationella forskningsorganisationer och nätverk, såsom Association of Swedish Development Economists (ASWEDE), Environment for Development (EfD), European Development Research Network (EUDN) and African Economic Research Consortium (AERC).

Forskningsprojekt

Ett urval av våra externt finansierade forskningsprojekt inom det utvecklingsekonomiska fältet.

“School impacts of violent religious extremism” (Vetenskapsrådet/Swedish research council)

Participants: Annika Lindskog (principal investigator), Ann-Sofie Isaksson, Heather Congdon-Fors, Mohammad Sepahvand. Date: 2022-2024

“Digital development and educational outcomes in Sub-Saharan Africa: A recipe for inclusive development or deepening divides?” (Vetenskapsrådet/Swedish research council)

Participants: Pelle Ahlerup, Ann-Sofie Isaksson and Dick Durevall. Date: 2022-2024

"Patient behaviour: Investigating new determinants and exploring effects on maternal and neonatal health in Kenya”. (Wellcome Trust Research Fellowship in Humanities and Social Science)

Participants: Roxanne Kovacs

“Climate change and the prospects for economic growth: How extreme weather events affect regime stability.” (Vetenskapsrådet)

Participants: Pelle Ahlerup, Sverker Jagers, Martin Sjöstedt (PI), Aksel Sundström.

"The Effect of COVID-19 on Farmers in India." (Swedish Research Council for Sustainable Development, FORMAS)

Participants: Joe Vecci, Victoria Baranov (Melbourne), Prakashan Chellattan Veettil (IRRI) and Yashodha (IWMI). Date: 2021 

​​"Understanding the Impacts of Covid-19 on Domestic Violence in Brazil" (Sexual Violence Research Initiative, Research Award)

Participants: Joe Vecci, Prof. José Raimundo Carvalho (UFC), Prof. Sonia Bhalotra, Conceição de Maria, Prof. Diego de Maria, Prof. Antonio Rodrigues Ferreira, Prof. Victor Hugo Oliveira. Date: 2021

“Economic Behavior in History” (Västsvenska stiftelsen)

Participants: Peter Martinsson and Ola Olsson. Date: 2021

“Women's health and welfare - inequality of opportunity, norms and possibilities for change” (Ragnar Söderbergs Stiftelse)

Participants: Annika Lindskog (principal investigator), Heather Congdon-Fors and Ann-Sofie Isaksson. Date: 2019-2022

“Aid in the SDG-era: Understanding aid effectiveness using a disaggregated approach“ (Vetenskapsrådet)

Participants: Dick Durevall (principal investigator), Ann-Sofie Isaksson, Joe Vecci. Date: 2018-