Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Miljöekonomi

Forskningen i miljöekonomi tar sig an de ekonomiska aspekterna av globala, nationella och lokala miljöproblem och -politik.

Mer specifikt inkluderar detta att identifiera de bakomliggande orsakerna till miljöproblem, som ofta är relaterade till dilemman med gemensamma åtgärder mot marknadsfel. Vi uppskattar kostnader och fördelar med policyer som hanterar områden som luftföroreningar, vattenkvalitet, giftiga ämnen, fast avfall, naturresurser och global uppvärmning och hur sådana policyer interagerar med människans beteende.

The Environmental Economics Group

Medlemmarna i gruppen för miljöekonomi bedriver teoretisk och empirisk forskning på tre huvudområden:

  1. Orsakerna till marknads- och policyfel på mikro- och makronivåer.
  2. Valet och utformningen av politiska instrument, både nationellt (i både rika och fattiga länder) och globalt, för att hantera miljöfrågor.
  3. Experimentella studier och värderingsstudier och bakomliggande beteenden.

Forskningsprojekt

Nedan ett urval av de forskningsprojekt som bedrivs i miljöekonomi vid institutionen.

Initiativet Environment for Development (EfD) är ett program som inrättades 2007 av delar av miljöekonomigruppen vid Göteborgs Universitet. Det är ett nätverk av ett dussin centra för långsiktigt forskningssamarbete, interaktion forskningspolicy och akademisk utbildning. Det svenska centret är värd för sekretariat och administrativa funktioner.