Göteborgs universitet
Bild

Mer specifikt inkluderar detta att identifiera de bakomliggande orsakerna till miljöproblem, som ofta är relaterade till dilemman med gemensamma åtgärder mot marknadsfel. Vi uppskattar kostnader och fördelar med policyer som hanterar områden som luftföroreningar, vattenkvalitet, giftiga ämnen, fast avfall, naturresurser och global uppvärmning och hur sådana policyer interagerar med människans beteende.

The Environmental Economics Group

Medlemmarna i gruppen för miljöekonomi bedriver teoretisk och empirisk forskning på tre huvudområden:

  1. Orsakerna till marknads- och policyfel på mikro- och makronivåer.
  2. Valet och utformningen av politiska instrument, både nationellt (i både rika och fattiga länder) och globalt, för att hantera miljöfrågor.
  3. Experimentella studier och värderingsstudier och bakomliggande beteenden.

Föreläsning

Föreläsning: The time to act is now

Åsa Löfgren och Thomas Sterner, två av skolans experter på klimatförändringar, diskuterar i en publik föreläsning den senaste IPCC-rapporten om att begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser för såväl samhället i stort som för vår egen utbildning och forskning.

Navigate to video: The time to act is now – But how can we bridge the gap between pledges and action?
Video (42:27)
The time to act is now – But how can we bridge the gap between pledges and action?

PhD Program in Environmental Economics

Since 2007 the Environmental Economics Unit runs a program for a PhD in Environmental Science with a focus on economics. The thesis work and studies have been similar to the PhD theses in economics in very broad terms. Note however that since the program no longer receive funding from Sida, admissions are very limited.

Initiativet Environment for Development (EfD) är ett program som inrättades 2007 av delar av miljöekonomigruppen vid Göteborgs Universitet. Det är ett nätverk av ett dussin centrum för långsiktigt forskningssamarbete, interaktion forskningspolicy och akademisk utbildning. Det svenska centret är värd för sekretariat och administrativa funktioner.