Göteborgs universitet
Länkstig

Goda framtidsutsikter för nationalekonomer

Vart leder studier i nationalekonomi? Vilken typ av jobb får nationalekonomer? I vilken bransch arbetar de? Hur väl motsvarar utbildningen i nationalekonomi de krav som ställs på arbetsmarknaden?

Detta är några av de frågor som besvaras i en undersökning bland alumner i nationalekonomi som genomfördes våren 2015. Resultatet visar att arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och att utbildningen leder till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor.