Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi utvecklar och tillämpar mikroekonomisk teori och empiriska metoder på frågor som relaterar till människors hälsa.

Hälsovård och hälsa har unika karaktärsdrag som förutsätter både teori- och metodutveckling inom det nationalekonomiska fältet. Detta gäller bland annat för individuella livsstilar och vanor, beslutsfattande inom hälso- och socialvård, hälsoteknologi, incitamentsstrukturer och villkoren för folkhälsopolitiken.

Hälsoekonomisk forskning inkluderar utveckling av teori och metoder samt empiriska tillämpningar. Huvudsakligen används kvantitativa statistiska eller ekonometriska metoder och till viss del även kvalitativa metoder. Vissa forskningsfrågor analyseras med hjälp av experiment. Det är mycket vanligt med samarbete med andra hälsorelaterade discipliner, såsom psykologi och medicin.

Berggren, Andrea
PhD-student, University of Gothenburg

Bolin, Kristian,
Professor, University of Gothenburg

Durevall, Dick
Professor, University of Gothenburg

Elsner, Dominik
PhD student, University of Gothenburg

Kjellson, Gustav
Senior lecturer, University of Gothenburg

Kovacs, Roxanne
Postdoctor, University of Gothenburg

Lampi, Elina
Senior lecturer, University of Gothenburg

Lindskog, Annika
Senior lecturer, University of Gothenburg

Martinsson, Peter
Professor, University of Gothenburg

Mitrut, Andreea
Associate professor, University of Gothenburg

Norrgren, Lisa
PhD student, University of Gothenburg