Göteborgs universitet
Bild
Foto: Carina Gran

Om oss

Institutionen för nationalekonomi med statistik är en samhällsengagerad och internationell institution med forskare och medarbetare från ett stort antal länder. Undervisningen i nationalekonomi och statistik leds av meriterade och engagerade forskare.

Vi bedriver forskning inom många områden, bland annat beteende-, utvecklings-, miljö-, arbetsmarknads- och finansiell ekonomi. Hållbar utveckling står högt på agendan vilket avspeglas i flera av de kurser som erbjuds. Vi är också involverade i två av Handelshögskolans mest populära program: Ekonomie kandidatprogrammet och Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.

Vår ambition

Vår långsiktiga ambition är att vara en av de bästa nationalekonomiska institutionerna i Europa. Enligt Tilburg University Economics Schools Research Ranking är vi nu en av de 100 främsta nationalekonomiska institutionerna i världen och vi rankas tvåa i Sverige. Även i "Shanghai" Academic Ranking of World Universities kommer vi väl ut. Hållbar utveckling står högt på agendan vilket avspeglas både i vår forskning och i flera av de kurser vi erbjuder.

Ackrediterad av