Länkstig

Nationalekonomi kandidatuppsats

Kurs
NEK316
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28408
Ansökan stängd

Om utbildningen

Målet med kursen är att studera och genomföra en analys av en ekonomisk problemställning baserat på nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod. Här är man möjlighet att specialisera sig genom sitt val av ämne.

Uppsatsen ska presenteras och försvaras på ett seminarium. Man ska även opponera på en annan uppsats och aktivt delta på seminarier.

Uppsatsen kan skrivas på såväl engelska som svenska och opponeringen kan ske på båda dessa språk. Uppsatsen skrivs som huvudregel tillsammans med annan student.

NEK316 är en obligatorisk kurs för en kandidatexamen i nationalekonomi och läses ht24 på fördjupningsnivå i nationalekonomi tillsammans med NEK306, samt en av två valbara kurser. 

Höstterminen 2024:

Period 1 NEK306 International Economics and financial Markets

Period 2 
NEK305 Health Economics (Hälsoekonomi) 7,5 hp
eller
NEK308 Portfolio Investment (Portföljteori) 7,5 hp

Period 3 och 4
NEK316 Kandidatuppsats i nationalekonomi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng totalt, varav minst 45hp från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi. Studenten skall även ha genomgångna kurser i nationalekonomi på fördjupningsnivå motsvarande 15hp. De genomgångna studierna i nationalekonomi skall innehålla en kurs i ekonometri eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler