Länkstig

Nationalekonomi kandidatuppsats

Kurs
NEK316
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28418
Ansökan stängd

Om utbildningen

Målet med kursen är att studera och genomföra en analys av en ekonomisk problemställning baserat på nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod.

Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium. Förutom att försvara sina egna arbeten ska studenterna kritiskt granska ett annat projektarbete samt delta i minst två andra seminarier.

Uppsatsen kan skrivas på såväl engelska som svenska och opponeringen kan ske på båda dessa språk. Uppsatsen skrivs som huvudregel tillsammans med annan student.

NEK316 är en obligatorisk kurs för en kandidatexamen i nationalekonomi och läses på fördjupningsnivå i nationalekonomi tillsammans med NEK301, samt en av tre valbara kurser.
Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).

Kursen kan även läsas fristående.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng totalt, varav minst 45hp från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi. I dessa skall ingå kurser i makroekonomi och mikroekonomi på fortsättningsnivå. Studenten skall även ha genomgångna kurser i nationalekonomi på fördjupningsnivå motsvarande 15hp. De genomgångna studierna i nationalekonomi skall innehålla en kurs i ekonometri eller motsvarande. Från HT 2022 gäller: För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng totalt, varav minst 45hp från grund- och fortsättningsnivå i nationalekonomi. Studenten skall även ha genomgångna kurser i nationalekonomi på fördjupningsnivå motsvarande 15hp. De genomgångna studierna i nationalekonomi skall innehålla en kurs i ekonometri eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler