Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Beteendeekonomi och experimentell ekonomi

Inom beteendeekonomi försöker forskarna modellera mänskligt beteende genom en kombination av ekonomi och psykologi. Forskningen är både teoretisk och experimentell.

I traditionell ekonomi befolkas världen av kalkylerande och okänslosamma nyttomaximerande individer. Beteendeekonomi kombinerar insikter från ekonomi och psykologi, men hämtar också influenser från andra discipliner, som sociologi, filosofi och neurovetenskapen i ett försök att bättre modellera mänskligt beteende.

Viktiga utvidgningar av de traditionella ekonomiska modellerna inkluderar till exempel införlivandet av känslor, rättvisa, ömsesidighet och sociala normer. Vi använder experimentella metoder för att empiriskt analysera och testa beteendeekonomiska teorier.

Gruppen för beteende- och experimentell ekonomi (BEE)

Gruppen för beteende- och experimentell ekonomi vid Göteborgs universitet (BEE) är en forskargrupp vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, som inrättats för att underlätta forskning inom beteendevetenskaplig och experimentell ekonomi.

Forskningen i gruppen fokuserar särskilt på labb- och fältexperiment. Den beteendeekonomiska gruppens medlemmar undersöker ett brett spektrum av ämnen, från människors individuella beslut till samarbete och optimal utformning av policyinstrument. Nya och pågående forskningsområden inkluderar kollektiva nyttigheter, relativa jämförelser, användning av nudging för att bidra till hållbar konsumtion, lycka, självkontroll och könsskillnader i ekonomiskt beslutsfattande. Forskningen inom området publiceras i internationella topptidskrifter.

BEE Brown Bag Seminars

Seminariet äger rum på onsdagar kl 12:05-13:00. På seminarierna diskuterar vi en nyligen publicerad uppsats, presenterar forskningsidéer, pågående arbeten och uppsatser. Om du vill prenumerera på vår e-postlista för att få information om våra aktiviteter, inklusive seminarier, vänligen kontakta Olof Johansson Stenman.