Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Beteendeekonomi och experimentell ekonomi

Inom beteendeekonomi försöker forskarna modellera mänskligt beteende genom en kombination av ekonomi och psykologi. Forskningen är både teoretisk och experimentell.

I traditionell ekonomi befolkas världen av kalkylerande och okänslosamma nyttomaximerande individer. Beteendeekonomi kombinerar insikter från ekonomi och psykologi, men hämtar också influenser från andra discipliner, som sociologi, filosofi och neurovetenskapen i ett försök att bättre modellera mänskligt beteende.

Viktiga utvidgningar av de traditionella ekonmiska modellerna inkluderar till exempel införlivandet av känslor, rättvisa, ömsesidighet och sociala normer. Vi använder experimentella metoder för att empiriskt analysera och testa beteendeekonomiska teorier.

Gruppen för beteende- och experimentell ekonomi (BEE)

Gruppen för beteende- och experimentell ekonomi vid Göteborgs universitet (BEE) är en forskargrupp vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, som inrättats för att underlätta forskning inom beteendevetenskaplig och experimentell ekonomi.

Forskningen i gruppen fokuserar särskilt på labb- och fältexperiment. Den beteendeekonomiska gruppens medlemmar undersöker ett brett spektrum av ämnen, från människors individuella beslut till samarbete och optimal utformning av policyinstrument. Nya och pågående forskningsområden inkluderar kollektiva nyttigheter, relativa jämförelser, användning av nudging för att bidra till hållbar konsumtion, lycka, självkontroll och könsskillnader i ekonomiskt beslutsfattande. Forskningen inom området publiceras i internationella topptidskrifter.

Akay, Alpaslan
Happiness; Migration; Public Goods; Econometrics

Carlsson, Fredrik
Environment and Behaviour; Field experiments; Nudge; Social Preferences

Dannenberg, Astrid (Guest Professor)
Environment and behavior; Cooperation; Institutions; Experiments

Dufwenberg, Martin (Guest Professor)
Psychological Games; Behavioural Theory; Emotions; Experiments

Dupoux, Marion
Public Goods, Social Preferences, Social Dilemma, Environment

Ek, Claes
Environment and behaviour; Public goods; Charitable giving

Eggert, Håkan
Field experiments; Natural resource management; Risk and Time Preferences; Social preferences

Johansson-Stenman, Olof
Relative concerns; Public Goods; Optimal Taxation; Welfare

Kocher, Martin (Guest Professor. On leave.)
Behavioral Economics; Experimental Economics; Social Dilemmas; Public Finance

Kovacs, Roxanne
Health, Social Preferences, Experiments, Development Economics

Lampi, Elina
Environment; Behaviour; Health; Social Preferences

Lange, Andreas (Guest Professor)
Prosocial Behaviour and Preferences; Risk and Uncertainty; Social Norms; Environment

Löfgren, Åsa
Behavioural and Experimental Industrial Organisation; Climate Change; Policy Design

Martinsson, Peter
Field Experiments; Public Goods; Happiness; Social Preferences

Mitesh Kataria
Environment and behaviour; Welfare, Happiness

Nordblom, Katarina
Tax Compliance; Social Norms; Social Preferences

Ranehill, Eva
Experimental and Behavioural Economics; Gender; Leadership; Group Decision-Making

Vecci, Joseph
Lab in the field; Social Norms; Development Economics; Gender

Andersson, Lina
Game theory; Psychological games; Emotions

Jeppsson, Louise
Development Economics; Field Experiments; Nudge

Norrgren, Lisa
Time preferences; Health Behaviour; Development Economics

BEE Brown Bag Seminars

Seminariet äger rum på fredagar kl 12:05-13:00. Den första fredagen varje månad diskuterar vi en nyligen publicerad uppsats, medan andra fredagar ägnas åt presentationer av forskningsidéer, experimentell design, pågående arbeten och uppsatser. Om du vill prenumerera på vår e-postlista för att få information om våra aktiviteter, inklusive seminarier, vänligen kontakta Peter Martinsson (peter.martinsson@economics.gu.se). Seminarierna hålls på engelska.