Göteborgs universitet

Forskningsområden

På institutionen för nationalekonomi med statistik samlas en mångfald av forskare varav flera är internationellt kända ekonomer. De starkaste forskningsområdena är beteendeekonomi, utvecklingsekonomi, miljöekonomi, finansiell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Arbetsmarknadsekonomi

Inom arbetsmarknadsekonomi undersöker vi frågor som syftar till att förstå hur arbetsmarknader fungerar och hur politiska regleringar kan påverka arbetsmarknaden.

Beteendeekonomi och experimentell ekonomi

Inom beteendeekonomi försöker forskarna modellera mänskligt beteende genom en kombination av ekonomi och psykologi.

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi, eller helt enkelt finans, täcker ett brett spektrum av ämnen som i vid bemärkelse är relaterade till finansmarknader och företags finansieringsbeslut.

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi utvecklar och tillämpar mikroekonomisk teori och empiriska metoder på frågor som relaterar till människors hälsa.

Industriell ekonomi

Inom industriell ekonomi studerar vi hur marknader fungerar. Vi är ofta intresserade av orsakerna till och konsekvenserna av marknadsinflytande, i synnerhet i oligopolistiska branscher.

Miljöekonomi

Forskningen i miljöekonomi tar sig an de ekonomiska aspekterna av globala, nationella och lokala miljöproblem och -politik.

Offentlig ekonomi

Offentlig ekonomi kan kort beskrivas som ekonomin i den offentliga sektorn. Det handlar om beskattning och utgifter i form av till exempel offentliga tjänster som sjukvård och infrastruktur.

Utvecklingsekonomi

Forskningen inom utvecklingsekonomi täcker en mängd ämnen, som industriell utveckling, inflation, hiv och hälsa, bistånd, sociala konflikter, naturkatastrofer, landgrabbing, institutionell ekonomi, naturresursers politiska ekonomi och långsiktig utveckling.