Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Nationalekonomi

Program
S2NAT
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81G
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Nationalekonomi kombinerar avancerade analytiska verktyg med policytillämpningar. Som masterstudent i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet kommer du att möta engagerade och kunniga lärare och kurskamrater från hela världen.

Under dina två år på masterprogrammet kommer du att utveckla dina kunskaper till en ny nivå. Nästan alla våra examinerade studenter har nu kvalificerade arbeten där de får användning av de kunskaper de fick under sina studier.

Om utbildningen

Nationalekonomi hjälper dig att analysera samhälleliga frågor och ger dig goda möjligheter att ge råd både i policy- och näringslivssammanhang. Från stora frågor som klimatförändringarna och världsfattigdom, till mindre frågor om hur konkurrens påverkar ett företags lönsamhet eller till hur människor skulle ändra sitt beteende efter en skattesänkning. Nationalekonomi är högst relevant för många frågor i samhället.

Ett brett och balanserat program

Vårt program balanserar en gedigen teoretisk utbildning med stark forskningsanknytning med en möjlighet att utveckla praktiska verktyg genom praktik och tillämpade kurser. Genom dina färdigheter kommer du att kunna analysera vanligt förekommande nationalekonomiska problem på marknader och i organisationer såsom skatter, externa effekter, kollektiva varor, konkurrens- och informationsfrågor. Vårt program erbjuder en särskild möjlighet att fokusera på hållbarhet. Tack vare Göteborgs Universitets samarbete med Chalmers Tekniska Högskola kan du ta hållbarhetskurser också i andra discipliner än nationalekonomi. Skräddarsy din utbildning efter dina intressen

Programmet erbjuder mycket flexibilitet. Genom ett antal valbara kurser kan du
specialisera dig på teoretiska kurser som förbereder för
doktorandstudier, eller välja mer praktiskt tillämpade kurser. Våra
valbara kurser ger inblick i flera nationalekonomiska fält såsom miljö-,
utvecklings- och beteendeekonomi. Möjligheten till valbara kurser
utanför ämnet ger dig möjligheten skräddarsy din utbildning så att du
kan komplettera dina nationalekonomiska färdigheter med en bredare
kunskap inom exempelvis hållbarhet, statistik eller företagade. Vi erbjuder
även praktikmöjligheter. 

Aktivt engagerade lärare

Den nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg är rankad bland de 100 bästa i världen och är nummer 2 i Sverige när det kommer till forskning, vilket gör att undervisningen på vårt program ligger i linje med forskningsfronten.

Många lärare är engagerade också utanför universitetet. Det försäkrar också att det som lärs ut är relevant för ett bra analys- och beslutsstöd i många sammanhang, t.ex. privata företag, internationella organisationer och offentlig sektor. Genom att använda de metoder som lärs ut under programmet, är våra lärare rådgivare till multinationella farmaceutiska företag gällande prissättning, de dömer i marknadsdomstolen, samarbetar med Världsbanken och IPCC.

Internationell miljö

Nationalekonomi är ett internationellt ämne och med det kommer en internationell arbetsmarknad när du har din examen. På programmet kommer du att möta både studenter och lärare från hela världen och all undervisning och examination sker på engelska.

Ännu större internationell erfarenhet kan du få genom att göra en utbytestermin vid något av våra många partneruniversitet. En speciell möjlighet är våra double degrees. Du som söker en double degree kommer att studera ett år i Göteborg och ett år utomlands och får en fullständig examen från båda universiteten. Läs mer om utbytesstudier vid rubriken studier utomlands.

Vem ska ansöka?

  • Brinner du för hållbarhetsfrågor och är intresserad av hur nationalekonomi kan hjälpa oss när vi möter framtida hållbarhetsutmaningar?
  • Vill du hitta grundliga och hållbara lösningar till viktiga problem?
  • Är du nyfiken, analytisk, ambitiös och vill bli utmanad för vidare utveckling av dina kunskaper inom nationalekonomi?

Då passar vårt masterprogram i nationalekonomi dig utmärkt!

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav: En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se (engelska) och (svenska)

Programspecifika förkunskapskrav: A) minst 60 hp i nationalekonomi inklusive minst 15 hp i mikroekonomi (varav minst 7,5 hp mikroekonomi på fortsättningsnivå) och 7,5 hp i ekonometri, samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativ metod och/eller matematik. Högskolepoängen i ekonometrikan inkluderas i det generella kravet på statistik,

eller

B) en kandidatexamen (motsvarande180 hp) i matematik eller inom ett ingenjörsprogram med en kvantitativ eller matematisk inriktning

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Economics.

De som tar en examen från programmet får jobb på vitt skilda ställen inom näringsliv och offentliga och internationella organisationer, vilket speglar bredden i programmet. Exempel är:

  • ekonomer och projektledare på Riksbanken, Finansdepartementet, Världsbanken och privata konsultfirmor
  • miljöekonomer på COWI AB och på Havs- och Vattenmyndigheten.
  • Programansvarig inom FN:s miljöavdelning
  • hälsoekonomer på TVL, Folkhälsomyndigheten och Region Västra Götaland
  • finansrådgivare på Danske Bank och Nordea
  • analytiker på Skolinspektionen, SCB och Försäkringskassan

Några fortsätter också att studera på doktorsnivå och flera har nu framgångsrika akademiska karriärer.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Första terminen täcker fundamenten i den nationalekonomiska analysen och består av fyra obligatoriska kurser i matematik, ekonometri, mikro- och makroekonomi.

Under andra och tredje terminen är de flesta kurser valbara. Vårt stora utbud av valbara kurser ger dig en god möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen, t.ex. fokusera på endast nationalekonomi eller få specialkunskap i hållbarhetsfrågor. Vi erbjuder både forskningsorienterade kurser och mer tillämpade kurser. Du kan också göra praktik på något företag eller organisation.

Den tredje terminen avslutas med två obligatoriska kurser-Nationalekonomisk forkningsprocess och Tillämpad ekonometri. De förbereder dig både för din uppsats och för den framtida arbetsmarknaden.

Den fjärde terminen ägnas helt åt masteruppsatsen. Där använder du dina förvärvade kunskaper för att analysera relevanta ekonomiska frågor. Du har då en god möjlighet att låta uppsatsen reflektera den specialisering du byggt upp under tidigare terminer.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen.

Studenter från masterprogrammet i Nationalekonomi har möjligheten att delta i ett utbildningssamarbete med University of Rome Tor Vegata, Italien eller Hokkaido University, Sapporo, Japan. En dubbel examen innebär att ett av de två åren på masterprogrammet tillbringas vid partneruniversitetet och du kommer att tilldelas examen från båda universiteten. Vänligen besök International office. 

Läs mer om studier utomlands