Länkstig

Mikroteori

Kurs
NEK203
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28403
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kurserna på fortsättningsnivå kan sökas i kurspaket på 30hp (NEK20)
eller varje kurs för sig om du endast ska läsa någon enstaka kurs.
NEK203 läses på fortsättningsnivå i nationalekonomi tillsammans med NEK204  Makroteori,  NEK301 Basic Econometrics och NEK205 Empirisk nationalekonomi i praktiken.

Mikroteori, 7,5 hp (NEK203)

Här fördjupas dina kunskaper i mikroekonomi och du lär dig mer om teorin för konsumenters och företags beslutsfattande. Enskilda marknader knyts sedan samman i teorin för allmän jämvikt, det vill säga hur vi kan se på ekonomin i sin helhet. Avvikelser från den fullkomliga konkurrensmodellen i form av till exempel konkurrensbegränsningar och externaliteter studeras. Teorierna utformas i högre grad i matematisk form än på grundkursen. En kurs i mikroekonomi är en god inkörsport till mer specialiserade kurser som finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi eller miljöekonomi, vilka i sin tur kan leda till uppsatsskrivande där teorier och statistiska metoder används.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 30hp genomgångna studier i nationalekonomi, varav minst 15hp, inklusive en grundkurs i mikroekonomi, skall vara med godkänt resultat.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler