Göteborgs universitet
Bild

Offentlig ekonomi

Offentlig ekonomi kan kort beskrivas som ekonomin i den offentliga sektorn. Det handlar om beskattning och utgifter i form av till exempel offentliga tjänster som sjukvård och infrastruktur.

En stor del av forskningen i offentlig ekonomi vid institutionen handlar om olika aspekter av skatter, ofta influerad av beteendeekonomisk forskning.

Ett forskningsområde är optimal beskattning som tar hänsyn till sociala preferenser. Optimal beskattning är en viktig teoribildning inom offentlig ekonomi som handlar om hur skattesystem på varor eller inkomster lämpligast utformas för att särskilda mål. Genom att inkludera sociala dimensioner i forskningen kan nya lärdomar dras. Ett annat forskningsområde är skattefusk och sociala normer, det vill säga vad som styr attityder och beteende kring skattefusk.

Nyheter