Göteborgs universitet
Bild
Konkurrensen om forskarplatserna är hård
Foto: Johannes Berner

Antagning och behörighet

Institutionen antar forskarstuderande varje år. Det har hittills varit många sökanden till institutionens antagning, drygt 188 ansökningar för hösten 2024, och därmed hård konkurrens om platserna.

Forskarutbildningen på fyra år består av två års kursstudier samt två års heltidsstudier med avhandlingen, totalt 240 hp. Första året består av obligatoriska kurser inom matematik, ekonometri, mikroekonomi och makroekonomiska teorier. Andra årets kurser består av både obligatoriska och valbara kurser inom institutionens forskningsområden eller vid annat lärosäte. Efter att kursdelen är slutförd, arbetar den forskarstuderande på sin avhandling jämte viss undervisning. När forskarutbildningen är slutförd erhålls doktorsexamen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning i nationalekonomi krävs grundläggande behörighet, bra betyg och en utmärkt masteruppsats (MSc). Utöver detta är goda kunskaper i matematik eller statistik fördelaktigt samt rekommendationsbrev från akademisk personal.

Antagning

Antagning till studier på forskarnivå sker som regel från november-januari för start i september samma år.

Ansökan för hösten 2024 är nu stängd.

Notera att ett rekommendationsbrev måste skickas av referenter till phdreference@economics.gu.se. Alla referenter måste även fylla i blanketten "PhD applicant evaluation form" som du hittar på denna sida.

Det är institutionens Forsknings- och forskarutbildningskommitté som antar doktorander i nationalekonomi och utser handledare. Vidare främjar kommittén och leder institutionens forskning och forskarutbildning, genom att stödja karriärutveckling, upprättar principer för medfinansiering samt sammanställer och presenterar institutionens vetenskapliga verksamhet.