Göteborgs universitet
Bild
Statistisk kompetens efterfrågas i många branscher

Utbildning i statistik

Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data vilket innebär att det finns en mängd tillämpningsområden.

Inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut, små som stora, all planering inom ekonomisk verksamhet, all kontroll och övervakning av miljö och natur förutsätter statistiskt korrekta data.

Statistik ges endast som fristående kurs, från grund- till fördjupningsnivå. Vid studier av 90 hp i statistik samt ytterligare ämnen kan du ta ut en kandidatexamen i statistik. Tänk på att fortsättningskurserna endast ges på vårterminen och fördjupningskursen endast på höstterminen.

Grundkurser

Statistik grundläggande, kurspaket, 30 hp (STK10)

Statistik grundkurser 1, kurspaket, 15 hp (ST15A)
Statistik grundkurser 2, kurspaket, 15 hp (ST15B)

Statistik: Grundkurs 1 Introduktion, 7,5 hp (STK110)
Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys, 7.5 hp (STK120)
Statistik: Grundkurs 3, 7,5 hp (STK132)
Statistik: Grundkurs 4, 7.5 hp (STK141)

Fortsättningskurser

Statistik fortsättning, kurspaket, 30 hp (STK20)

Statistik: Fortsättningskurs 1 15hp (STK200)
Statistik: Fortsättningskurs 2 15hp (STK250)  

Fördjupningskurser

Statistik: Fördjupning 30hp (STK30).
Statistik: Kandidatuppsats 15hp (STK315)

Statistisk kompetens efterfrågas av många

Statistik är ett vetenskapligt område där vetenskapliga metoder formaliseras och omfattar mycket av det som idag kallas informationsvetenskap. I takt med ökad AI, machine learning och datorers förbättrade kapacitet blir statistiska metoder väsentliga redskap inom så skilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investeringsplanering, opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska prognoser, transportanalys, telekommunikation och juridik.

Det blir med andra ord alltmer nödvändigt med goda kunskaper i ämnet för att ha ett kritiskt förhållningssätt till all den information som vi möter dagligen både privat och i vår yrkesroll.

God arbetsmarknad för statistiker

I Sverige är personer som har goda statistiska kunskaper i sin grundexamen eller högre examen mycket eftersökta på arbetsmarknaden. Statistiker finns inom det privata näringslivet  inom läkemedelsindustrin, i opinionsinstitut, i företag som arbetar med marknadsanalyser och vid de finansiella avdelningarna på banker men också vid statliga och kommunala myndigheter.