Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi

Kurs
NEK430
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18425
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger studenterna möjlighet att i verkliga arbetssituationer praktiskt använda och utveckla kunskaper som förvärvats genom studier i nationalekonomi. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och utföra kvalificerade arbetsuppgifter i anknytning till utbildningen i nationalekonomi, samt medverka i det dagliga arbetet hos ett företag, myndighet eller annan organisation. Det är därför viktigt att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde.

Under kursen utarbetas en vetenskaplig rapport i vilken nationalekonomiska problemställningar med anknytning till praktikarbetet analyseras.
Kursen avslutas med ett seminarium där studenten muntligt presenterar sin erfarenhet av praktikperioden samt den vetenskapliga rapporten.

Varaktigheten av praktikperioden ska vara minst tjugo veckors heltidsarbete.

För mer information såsom Tips på praktikplatser, Kursguide, Kursplan och blankett för Avtal och Godkännande av praktik, se kursens Canvassida

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att bli antagen till kursen måste studenten ha ordnat en relevant praktikplats. För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i nationalekonomi

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.