Göteborgs universitet
Bild

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi, eller helt enkelt finans, täcker ett brett spektrum av ämnen som i vid bemärkelse är relaterade till finansmarknader och företags finansieringsbeslut.

Finansgruppen vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har expanderat kraftigt under de senaste tio åren och finans är nu ett mycket aktivt och framgångsrikt forskningsområde.

Några av de aktuella forskningsintressena vid fakulteten inkluderar: prissättning av tillgångar med icke-standardpreferenser, effekter av turneringsliknande belöningssystem (till exempel de som används bland fondförvaltare), konkurrens inom hedgefondindustrin, incitamentsstrukturer i private equity-fonder, högfrekvenshandel och dess inverkan på finansiella marknader, volatilitetsmodellering, avkastningsförutsägbarhet och modellering av kreditrisker.