Göteborgs universitet
Bild

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi, eller helt enkelt finans, täcker ett brett spektrum av ämnen som i vid bemärkelse är relaterade till finansmarknader och företags finansieringsbeslut.

Finansgruppen vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har expanderat kraftigt under de senaste tio åren och finans är nu ett mycket aktivt och framgångsrikt forskningsområde.

Några av de aktuella forskningsintressena inkluderar: Långsiktig avkastning på tillgångar; Analytikers prognoser och subjektiva förväntningar; Klimat och finans; Val och prestation inom andelsfonder; Effekter av turneringsliknande belöningssystem, såsom de som fondförvaltare möter; Konkurrens inom hedgefondbranschen; Avkastning och förutsägbarhet; Kreditriskmodellering.