Länkstig

Marie Stenseke

Professor

Avdelningen för
kulturgeografi
Besöksadress
Viktoriagatan
411 25 Göteborg
Rumsnummer
412
Postadress
Box 625
405 30 Göteborg

Om Marie Stenseke

Jag är professor i kulturgeografi, och prodekan på Handelshögskolan. Min forskning handlar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag leder en forskargrupp om Landskap och fysisk planering vid Avdelningen för kulturgeografi på Göteborgs universitet. Jag har lett och medverkat i flera nationella och internationella forskningsprojekt och forskningsprogram. Jag är vidare engagerad i flera uppdrag på olika nivåer inom akademien och i övriga samhället på olika nivåer. Till mina engagemang hör:

- Prodekan för Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, med ansvar bl.a. för hållbarhetsfrågor, samverkan och arbetsmiljö

- Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (2012-

- Ledamot av Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014-

- Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för globala miljöförändringar (2022-

- Styrelseledamot för Stiftelsen Future Earth Sverige (2022-

- Ordförande för styrgruppen för Gothenburg Global Biodiversity Center (2022

- Co-chair för Multidisciplinary Expert Panel i Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES) (2015-2022)

- Vice President i The Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape (PECSRL), 2006 –2012, och styrelseledamot 2012-2022

- Ledamot av FORMAS forskarråd (2013-2018)

- Ledamot av styrelsen för Svenskt Friluftsliv, 2010-16

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Landskapsförvaltning och fysisk planering
  • Naturvård och biologisk mångfald från ett samhällsvetenskapligt perspektiv
  • Friluftsliv
  • Deltagande
  • Landskapsforskning

Undervisningsområden

  • Landskap och landskapsförvaltning
  • Miljöplanering
  • Fysisk planering

Utvalda publikationer

The role, importance and challenges of social sciences and humanities in the work of the intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES)Stenseke, Marie, Larigauderie, AnneInnovation, s. 1-5, 2017

Nature, Temporality and Environmental Management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapesHead, Lesley, Saltzman, Katarina, Setten, Gunhild, Stenseke, Marie

Assessing nature's contributions to peopleDíaz, S, Pascual, U, Stenseke, Marie, Martín-López, B, Watson, R. T., Molnár, Z, Hill, R, Chan, K.M.A., Baste, I.A., Brauman, K.A., Polasky, S, Church, A, Lonsdale, M, Larigauderie, A, Leadley, P.W., van Oudenhoven, A.P.E, van der Plaat, F, Schröter, M, Lavorel, S, Aumeeruddy-Thomas, Y, Bukvareva, E, Davies, K, Demissew, S, Erpul, G, Failler, P, Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H, Lindley, S, Shirayama, YScience, 359:6373, s. 270-272, 2018

Friluftsliv i förändring. Studier från svenska upplevelselandskapFredman, Peter, Stenseke, Marie, Sandell, Klas