Länkstig

Marie Stenseke

Professor

Avdelningen för
kulturgeografi
Besöksadress
Viktoriagatan
411 25 Göteborg
Rumsnummer
412
Postadress
Box 625
405 30 Göteborg

Om Marie Stenseke

Jag är professor i kulturgeografi, och prodekan på Handelshögskolan. Min forskning handlar om biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag leder en forskargrupp om Landskap och fysisk planering vid Avdelningen för kulturgeografi på Göteborgs universitet. Jag har lett och medverkat i flera nationella och internationella forskningsprojekt och forskningsprogram. Jag är vidare engagerad i flera uppdrag på olika nivåer inom akademien och i övriga samhället på olika nivåer. Till mina engagemang hör:

- Prodekan för Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, med ansvar bl.a. för hållbarhetsfrågor, samverkan och arbetsmiljö

- Ordförande (tillsammans med Luthando Dziba, Sydafrika) för Multidisciplinary Expert Panel of UN:s Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES) (2015-
- Ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (2012-
- Ledamot av FORMAS forskarråd (2013-2018

- Ledamot av Naturvårdsverkets Vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014-
- Vice President i The Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape (PECSRL), 2006 –2012, och styrelseledamot 2012-
-Vice programchef för det nationella forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring (Outdoor recreation in change – Landscapes, Experiences. Planning and Development), 2006-2013.
- Ledamot av styrelsen för Svenskt Friluftsliv, 2010-16

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Landskapsförvaltning och fysisk planering
  • Naturvård och biologisk mångfald från ett samhällsvetenskapligt perspektiv
  • Friluftsliv
  • Deltagande
  • Landskapsforskning

Undervisningsområden

  • Landskap och landskapsförvaltning
  • Miljöplanering
  • Fysisk planering

Utvalda publikationer

The role, importance and challenges of social sciences and humanities in the work of the intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES)
Stenseke, Marie, Larigauderie, Anne
Innovation, s. 1-5, 2017

Nature, Temporality and Environmental Management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes
Head, Lesley, Saltzman, Katarina, Setten, Gunhild, Stenseke, Marie

Integrated landscape management and the complicating issue of temporality
Stenseke, Marie
Landscape Research, 41:2, s. 199-211, 2016

Assessing nature's contributions to people
Díaz, S, Pascual, U, Stenseke, Marie, Martín-López, B, Watson, R. T., Molnár, Z, Hill, R, Chan, K.M.A., Baste, I.A., Brauman, K.A., Polasky, S, Church, A, Lonsdale, M, Larigauderie, A, Leadley, P.W., van Oudenhoven, A.P.E, van der Plaat, F, Schröter, M, Lavorel, S, Aumeeruddy-Thomas, Y, Bukvareva, E, Davies, K, Demissew, S, Erpul, G, Failler, P, Guerra, C.A., Hewitt, C.L., Keune, H, Lindley, S, Shirayama, Y
Science, 359:6373, s. 270-272, 2018

Friluftsliv i förändring. Studier från svenska upplevelselandskap
Fredman, Peter, Stenseke, Marie, Sandell, Klas