Länkstig

Cecilia Soler

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J919
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Cecilia Soler

Min forskning om hållbar konsumtion inriktar sig på hur konsumtionskultur och marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster. Jag intresserar mig för hur konsumtion som identitet påverkar vår ständigt ökande konsumtion av kläder, mobiltelefoner, möbler mm. I detta sammanhang studerar jag hur företags marknadsföring påverkar normer kring vad man bör köpa för att vara accepterad i olika sociala sammanhang. Dessutom studerar jag hur vår sätt att koppla ihop vår identet med konsumtion påverkar välmående och stress. Ett andra fält där jag bedriver forskning handlar om konkurrens mellan olika miljömärkningssystem inom globala värdekedjor och vilka effekter denna konkurrens har på miljö och social rättvisa. Jag arbetar även med kollegor i Indien där jag studerar hur och under vilka förutsättningar konsumtion kan vara en väg ut ur fattigdom.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Hållbar konsumtion
  • Hållbar marknadsföring
  • Hållbara leveranskedjor

Undervisningsområden

  • Konsumtion
  • Hållbar marknadsföring

Utvalda publikationer

Construction of silence on issues of sustainability through branding in the fashion market
Solér, Cecilia, Baeza, Julia, Svärd, Camilla
Journal of Marketing Management, 31:1-2, s. 219-246, 2015

Green Supply Chains and the Missing Link Between Environmental Information and Practice
Solér, Cecilia, Bergström, Kerstin, Shanahan, Helena
Business Strategy and the Environment, 19, s. 14-25, 2010

Conceptualizing Sustainably Produced Food for Promotional Purposes: A Sustainable Marketing Approach
Solér, Cecilia
Sustainability, 4:3, s. 294-340, 2012

How Can High-Biodiversity Coffee Make It to the Mainstream Market? The Performativity of Voluntary Sustainability Standards and Outcomes for Coffee Diversification
Solér, Cecilia, Sandström, Cecilia, Skoog, Hanna
Environmental Management, 59:2, 2016

Hållbar konsumtion eller "corporate branding"
Solér, Cecilia
Organisation & Samhälle, 2015:1, s. 36-39, 2015