Länkstig

Johan Woxenius

Professor

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B501L
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Johan Woxenius

Sedan 2008 är Johan Woxenius professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han blev civilingenjör i Industriell ekonomi på Chalmers 1991, disputerade 1998 och utnämndes till docent 2006. I sin forskning sätter Johan in sjöfarten i ett logistiskt sammanhang med fokus på gods i enhetslaster såsom container och semi-trailer i intermodala transportkedjor. Aspekter såsom hållbarhet, branschstruktur, produktionssystem, nätverksdesign och informationssystem behandlas och han engagerar sig alltmer i forskning om urbana godstransporter. Johan ger en kurs inom shipping i mastersprogrammet Logistics and Transport Management, bidrar med föreläsningar i andra kurser och handleder uppsatser.

En stor del av Johans tid går till gemensamma satsningar med Chalmers där han leder Göteborgs universitets del av kompetenscentret Lighthouse inom sjöfart och det strategiska forskningsområdet Transport som inom Chalmers går under benämningen Styrkeområde Transport. Han är även engagerad i kompetenscentret Northern Lead inom logistik.

Han är vidare ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), medlem i vetenskapsråd för forskningsfinansiärer, biträdande redaktör för tidskriften Transport Reviews, medlem i redaktionsråd för vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga kommittén för World Conference on Transport Research Society, DB Schenkers strategiska råd och i styrelsen för samverkansarenan CLOSER.

Han har publicerat i tidskrifterna: Built Environment, Computers in Industry, European Journal of Operational Research, European Journal of Transport and Infrastructure Research, European Transport - International Journal of Transport Economics, Engineering and Law, Growth & Change: A Journal of Urban and Regional Policy, International Journal of Logistics: Research and Applications, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, Journal of Interdisciplinary Economics, Journal of Shipping and Trade, Journal of Transport Geography, Journal of Transportation Planning and Technology, Logistik-Management, MarIus, Research in Transportation Business & Management, Research in Transportation Economics, Supply Chain Forum: An International Journal, Sustainability, Transport, Transport Policy, Transport Reviews, Transportation Research Part D: Transport and Environment och World Review of Intermodal Transportation Research.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Sjöfart
  • Intermodala godstransporter
  • Hållbara transportsystem
  • Urbana godstransporter
  • Logistik

Undervisningsområden

  • Sjöfart
  • Intermodala godstransporter
  • Logistik