Länkstig

Gabriela Schaad

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Gabriela Schaad

Efter avslutad grundutbildning började Gabriela som doktorand på företagsekonomiska institutionen vid gruppen för Industriell och finansiell ekonomi på hösten 2007. Under första delen av doktorandutbildningen som ledde till en licentiatexamen studerade Gabriela klimatstrategier i energiintensiva svenska företag. Under senare delen av hennes doktorandstudier fokuserade hon på svenska kommunalägda energibolag med en stark miljöfokus för att kartlägga deras hållbarhetsstrategier samt hur dessa företag främjar utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem. Hennes forskning ledde till en avhandling som försvarades i december 2012. Sedan dess har Gabriela varit delaktig i forskning och undervisning på företagsekonomiska institutionen. Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om visionsdriven flerpartssamarbete inom den svenska kemiindustrin, energieffektivisering i flerbostadshus samt gemensamt värdeskapande mellan företag och samhälle.

Gabriela kom till Sverige från Schweiz 2001 och började läsa det internationella civilekonomprogrammet med spansk inriktning på Handelshögskolan 2003. Efter en utlandstermin vid Universidad de Concepción i Chile läste hon finans på IFE under sitt sista studieår. Ett centralt tema i både hennes kandidat- och magisteruppsats har varit företagsekonomiska aspekter av den globala uppvärmningen, vilket hon har stor nytta av i sin nuvarande forskningsuppgift.

Innan Gabriela kom till Sverige har hon varit verksam under tio år hos olika schweiziska banker i Zürich och Lausanne. Gabriela pratar tyska (modersmål), svenska, engelska och spanska. Hon har även goda kunskaper i franska. Hennes personliga intressen är friluftsaktiviteter, dans och språk.

Forskningsområden

  • Miljöstrategier
  • Hållbart företagande
  • Bioekonomi
  • Cirkulär ekonomi

Undervisningsområden

  • Miljöstrategier
  • Hållbart företagande
  • Strategi
  • Handel med utsläppsrätter