Länkstig

Filip Bladini

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Fax
031-786 44 54
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C616
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Filip Bladini

Med en bas i skadeståndsrätt, försäkringsrätt och konkurrensrätt är jag särskilt intresserad av rättslig regleringen och dess samhälleliga funktioner, i ett perspektiv som vanligen benämns Law and Society.

Aktuella forskningsintressen är stadsutveckling, innovation och hållbar utveckling genom de rättsliga regelverk som följer av EU-rättens marknadsekonomiska fundament, såsom konkurrens, statsstöd, offentlig upphandling m.m.

Min undervisning sker på juristprogrammet, huvudsakligen på termin 7 och 8 med kursansvar för kurserna i Ersättningsrätt och Examensarbete.

Samverkan med externa aktörer inom mina områden sker främst genom styrelsearbete i Försäkringsjuridiska föreningen i Göteborg och i Göteborgs stads upphandlingsråd, men även ibland som adjungerad domare i tings- och hovrätt.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Law and Society
  • Marknadsekonomins juridik
  • Inre marknadsrätt
  • Stadsutveckling

Undervisningsområden

  • Skadeståndsrätt
  • Försäkringsrätt
  • Konkurrensrätt
  • Offentlig upphandling