Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Madeleine Modig

Utbildningsadministratör

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Besöksadress
Arvid Wallengrens Backe 2A, Hus 7, plan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 453
405 30 Göteborg

Om Madeleine Modig

Mina arbetsuppgifter som utbildningsadministratör på en 80 % - tjänstgöring.

 • Funktionsmailen för institutionen för Medicin, lokal - och schemabokning i Time-Edit.
 • Uppdragsutbildningar och fristående kurser på program
 1. MED522 Uppdragsutbildningen: Tjänstbarhets bedömning för dykeriarbete.
 2. MED551 Uppdragsutbildningen: Reumatologisk farmakoterapi.
 3. MED916 Uppdragsutbildningen: Reumatologi.
 4. MED102 Uppdragsutbildning: Koordinering av rehabiliteringsprocessen.

Uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård vissa ges tillsammans med valbara kurser på specialistsjuksköterskeprogrammet.

 1. MED820: Översiktskurs – hjärtsjukdom och hjärtsjukvård.
 2. MED897: Ischemisk hjärtsjukdom
 3. MED898: Hjärtsvikt 1
 4. MED870: Perkutan.
 5. MED835: Arytmier
 6. MED865: Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention.
 7. MED892: Hjärtstopp
 8. MED896: Hjärtsvikt 2

Kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård.

 1. 1. MED011: Ischemisk hjärtsjukdom
 2. 2. MED022: Hjärtsvikt 1
 3. 3. MED033: Arytmier
 4. 4. MED044: Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention

Fristående kurser:

 1. YHY100 Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker.
 2. MED563 Klinisk Prövning,
 3. MED932 Innovation och implementering.
 4. MED985 Intellectual Property and Innovation Strategies.

Back-up på dessa fristående kurser inom programmet Innovation & Entreprenörskap.

 1. MED942 Innovation och företagande för nyutveckling i medicin, vård och omsorg.
 2. MED945 Utvecklingsarbete baserat på komplexa problem inom hälso- och sjukvård.
 3. MED993 Projektledning.

Arbetar i följande system:

 1. Agresso Web för utbildningsfakturor/beställningar.
 2. GUSAIDA som behörighetsadministratör.
 3. Canvas kursöversikt sidor med att ladda upp information, svara på mail, hålla sidorna uppdaterade, skapa nya sidor. Kontoadministratör i Canvas för institutionen för Medicin. Skapa VGR-id.
 4. DISA digitala salstentamen lägger upp tentamens tillfälle efter inläggning av aktivitetstillfälle i Ladok systemet.
 5. Gubas tillfälle/kursplan/ skapa moduler som ska till Ladok och kurstillfällen.
 6. Inköpssystemet behörighet att se avtal för Göteborgs Universitet.
 7. Kursutvärderings systemen Forms och Sunet Survey.
 8. Ladok registrering av resultat på kurser, skapa aktivitetstillfälle för omtenta/ omregistrering, lägger in tillgodoräknat, studieuppehåll, med mera.
 9. NYA antagningssystem.
 10. Time-Edit, lokal- och schema bokning.

Arbetsplatsombud och ersättare för Arbetsmiljöombudet på Avd. för Samhällsmedicin och Folkhälsa ST/OFR.