Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Madeleine Modig

Utbildningsadministratör

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Besöksadress
Arvid Wallengrens Backe 2A, Hus 7, plan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 453
405 30 Göteborg

Om Madeleine Modig

Mina arbetsuppgifter som utbildningsadministratör på en 80 %- tjänstgöring.

På läkarprogrammet. LÄA111 Geriatrik kursen på Läkarprogrammet, termin 9.

Funktionsmailen för institutionen för Medicin, lokal - och schemabokning i Time-Edit.

Uppdragsutbildningar : MED522 Uppdragsutbildningen: Tjänstbarhets bedömning för dykeriarbete.

MED551 Uppdragsutbildningen: Reumatologisk farmakoterapi.

MED916 Uppdragsutbildningen: Reumatologi.

MED102 Uppdragsutbildning: Koordinering av rehabiliteringsprocessen.

YHY100 Fristående kurs: Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker.

Fristående kurser inom programmet Innovation & Entreprenörskap. MED563 Klinisk Prövning, MED932 Innovation och implementering och MED985 Intellectual Property and Innovation Strategies.

Arbetar tillsammans med Evelyn Järvsén på kurserna samt med att avluta ett mastersprogram M2HFF, Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi.

Arbetar i följande system:

Agresso Web för utbildningsfakturor/beställningar.

GUSAIDA som behörighetsadministratör.

Canvas kursöversikt sidor med att ladda upp information, svara på mail, hålla sidorna uppdaterade, skapa nya sidor. Kontoadministratör i Canvas för institutionen för Medicin. Skapa VGR-id.

DISA digitala salstentamen lägger upp tentamens tillfälle efter inläggning av aktivitetstillfälle i Ladok systemet.

Gubas tillfälle/kursplan/ skapa moduler som ska till Ladok och kurstillfällen.

Gudok E-arkivering för handlingar, Portal Bas för att skapa egna DNR inom utbildning.

Inköpssystemet behörighet att se avtal för Göteborgs Universitet beställer för utbildning.

Kursutvärderings systemen Forms och Sunet Survey.

Ladok registrering av resultat på kurser, skapa aktivitetstillfälle för omtenta/ omregistrering, lägger in tillgodoräknat, studieuppehåll, med mera.

NYA antagningssystem.

Arbetsplatsombud och ersättare för Arbetsmiljöombudet på Hälsovetarbacken för ST/OFR.