Länkstig

Madeleine Modig

Utbildningsadministratör

Institutionen för medicin, Administrativ
enhet
Besöksadress
Arvid Wallengrens Backe 2A, Hus 7, plan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 453
405 30 Göteborg

Om Madeleine Modig

Mina arbetsuppgifter som utbildningsadministratör på en 80 % - tjänstgöring.

 • Funktionsmailen för institutionen för Medicin, lokal - och schemabokning i Time-Edit.
 • Uppdragsutbildningar och fristående kurser på program
 1. MED522 Uppdragsutbildningen: Tjänstbarhets bedömning för dykeriarbete.
 2. MED551 Uppdragsutbildningen: Reumatologisk farmakoterapi.
 3. MED916 Uppdragsutbildningen: Reumatologi.
 4. MED102 Uppdragsutbildning: Koordinering av rehabiliteringsprocessen.
 5. MED104 Uppdragsutbildning: Fortsättningskurs koordineringsinsatser vid sjuk skrivning och för stöd till arbetsdeltagande.
 6. OM3870 Uppdragsutbildning: Endokrinologi.

Uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård vissa ges tillsammans med valbara kurser på specialistsjuksköterskeprogrammet.

 1. MED820: Översiktskurs – hjärtsjukdom och hjärtsjukvård.
 2. MED897: Ischemisk hjärtsjukdom
 3. MED898: Hjärtsvikt 1
 4. MED870: Perkutan.
 5. MED835: Arytmier
 6. MED865: Kardiovaskulär samsjuklighet och prevention.
 7. MED892: Hjärtstopp
 8. MED896: Hjärtsvikt 2

Kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård.

 1. MED011: Ischemisk hjärtsjukdom
 2. MED022: Hjärtsvikt 1
 3. MED033: Arytmier
 4. MED044: Kardiovaskulär samsjuklighet och vention
 5. MED066: Hjärtstopp

Fristående kurser:

 1. YHY100 Exponeringsbedömning för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker.
 2. YHY200 Tillämpad industriell toxikologi.
 3. MED563 Klinisk Prövning,
 4. MPH210 Introduktion till Global hälsa

Arbetar i följande system:

 1. Agresso Web för utbildningsfakturor/beställningar.
 2. GUSAIDA som behörighetsadministratör.
 3. Canvas kursöversikt sidor med att ladda upp information, svara på mail, hålla sidorna uppdaterade, skapa nya sidor. Kontoadministratör i Canvas för institutionen för Medicin. Skapa VGR-id.
 4. DISA digitala salstentamen lägger upp tentamens tillfälle efter inläggning av aktivitetstillfälle i Ladok systemet.
 5. Gubas tillfälle/kursplan/ skapa moduler som ska till Ladok och kurstillfällen.
 6. Inköpssystemet behörighet att se avtal för Göteborgs Universitet.
 7. Kursutvärderings systemen Forms och Sunet Survey.
 8. Ladok registrering av resultat på kurser, skapa aktivitetstillfälle för omtenta/ omregistrering, lägger in tillgodoräknat, studieuppehåll, med mera.
 9. NYA antagningssystem.
 10. Time-Edit, lokal- och schema bokning.

Arbetsplatsombud för institutionen för Medicin och Arbetsmiljöombudet på Avd. Samhällsmedicin, och Folkhälsa, hus Hälsovetarbacken ST/OFR.