Göteborgs universitet
Bild
Bild som illustrerar kvalitetsregister.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Seminarieserie om registerforskning

Register är en guldgruva för forskare som vet hur de kan användas. Nu finns en ny seminarieserie som inspirerar och visar dig hur. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, träffa andra forskare och ställa frågor till duktiga personer inom området.

Seminarierna ges på svenska och är öppna för alla som är intresserade av registerforskning.  De är särskilt intressanta för dig som kombinerar forskning med kliniskt arbete. Ingen föranmälan krävs.  Under början av hösten 2021 kommer de att ges över Zoom, men när tillfälle ges kommer de även ske som fysiska möten med anslutande fika. 

Serien arrangeras av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Program för våren 2023

19 januari, kl. 15:30-16:30

Regression mot medelvärdet och andra statistiska fallgropar
Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg; tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs Universitet. Mer information om seminariet kommer inom kort.
Se i efterhand:  Du som har ett x-id kan se seminariet här (kräver inloggning).

21 februari, kl. 15:30-16:30

SCAPIS – an update on the project with specific focus on image and register data in personalized prediction of disease
Föreläsare: Göran Bergström, Professor, Bitr Avd-/Sektionschef, Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, GU och överläkare, klinisk fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Huvudansvarig för SCAPIS-studien (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). 
Läs mer om seminariet här. 

2 maj, kl 15.30-16.30

Svenska Tvillingregistret – funktion som ”viss forskningsdatabas” och nationell forskningsinfrastruktur

Föreläsare: Patrik Magnusson, Docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet, och chef för Svenska Tvillingregistret.

Läs mer om seminariet här

25 maj, kl 15.30-16.30

Registerstudier om folksjukdomarna astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – Luftvägsregistret ett ungt kvalitetsregister med direktöverförd data

Föreläsare: Caroline Stridsman, docent i Lungmedicinsk forskning, Umeå Universitet, Sjuksköterska, Lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus, samt Registerhållare Luftvägsregistret

Läs mer om seminariet här

 13 juni, kl 15.30-16.30

Värnpliktsregistret 1969-2005

Föreläsare: Annika Rosengren, Professor, Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Läs mer om seminariet här

 

Se i efterhand: Kan ses av alla i GU Play till och med 7 mars. Klicka här för att se filmen i GU Play. Därefter kan du som har ett x-id se seminariet här (kräver inloggning).

Se seminarierna i efterhand

Seminarierna spelas in och kan ses av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället via GU Play. Länkar till filmerna publiceras på denna sida och på www.akademiliv.se efter varje seminarium. Därefter är de endast tillgängliga för dig som är verksam vid Göteborgs universitet. 

Här kan du se alla tidigare seminarier i serien

Observera att du måste ha ett x-id kopplat till Göteborgs universitet och vara inloggad på Medarbetarportalen för att länkarna ska fungera.

Föreläsare: Göran Bergström, professor, biträdande avdelningschef vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Huvudansvarig för SCAPIS-studien (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study)
Datum: Föreläsningen gavs 21 februari 2023.
Se SCAPIS - personlig riskprediktion med bilder och registerdata (Inloggning med x-id krävs.)

Föreläsare:  Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg, tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs Universitet.
Datum: Seminariet gav 19 januari 2023.
Se i efterhand: Du som har ett x-id kan se seminariet Regression mot medelvärde här (kräver inloggning).

Föreläsare: Jonas F. Ludvigsson, Professor i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus
Datum: Föreläsningen gav 13 december 2022.
Se i efterhand: Du som har ett x-id kan se seminariet Register i Sverige här (kräver inloggning).

Föreläsare: Johan Askling, Professor i reumatologi/reumatisk sjukdomsepidemiologi, Avd för klinisk epidemiologi, Inst för medicin, Karolinska Institutet, samt Reumatolog/överläkare vid Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 
Datum: Föreläsningen gavs 1 december 2022.
Se i efterhand: Du som har ett x-id kan se seminariet Registerbaserade studier av COVID-pandemin här (kräver inloggning).

Föreläsare: Michael Möller, Universitetssjukhusöverläkare Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Docent Avd för ortopedi, Inst för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, GU, samt Registerhållare Svenska Frakturregistret
Datum: Seminariet gav 15 november 2022.
Se i efterhand: Du som har ett x-id kan se seminariet om frakturregisterforskning här (kräver inloggning).

Föreläsare: Dr Erik Bülow, Senior statistiker vid Registercentrum Västra Götaland, Västra Götalandsregionen 
Datum: Föreläsningen gav 25 oktober 2022
Se i efterhand: Du som har ett x-id kan se seminariet Grus i maskineriet här (kräver inloggning).

Föreläsare: Annelie Carlsson, Universitetslektor vid Enheten för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds Universitet, och överläkare/specialistläkare, Barn- och ungdomskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Datum: Föreläsningen gav 11 oktober 2022.
Se i efterhand: Du som har ett x-id kan se seminariet om BDD-studien här (kräver inloggning).

Föreläsare: Sofia Karlsson, Regional vårdanalys, Data och Analys, Koncernstab Digitalisering, Västra Götalandsregionen. 
Datum: Seminariet gavs 9 juni 2022
Se i efterhand:  Du som har ett x-id kan se seminariet Registerforskning i Västra Götalandsregionen här (kräver inloggning). 

Föreläsare: Lauren Lissner, Professor i epidemiologi, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Språk: Seminariet ges på engelska. 
Datum: Seminariet gavs 24 maj 2022.
Du som har ett x-id kan se seminariet A historic Swedish cohort study här (kräver inloggning). 

Föreläsare: Gorav Batra, Specialistläkare Kardiologi, Postdoktor Hjärt- och kärlsjukdomar, Hjärtkliniken, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet och Uppsala Clinical Research Center.
Datum: Föreläsningen gavs 12 april 2022.
Se föreläsningen EuroHeart - ett europeiskt samarbetsprojekt här. (Observera att inloggning med x-id krävs).

Föreläsare: Rickard Ljung, professor, specialist i socialmedicin, och Anders Sundström, med dr, signalutredare, Verksamhetsområde Användning, Läkemedelsverket.
Datum: Föreläsningen gavs 10 februari 2022. 
Se föreläsningen Registerstudier av dödlighet på särskilda boende här. (Observera att inloggning med x-id krävs).

Föreläsare: Araz Rawshani, Läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, samt registerhållare för Hjärt-lungräddningsregistret.
Datum: Föreläsningen gavs 16 december 2021.
Se "Machine learning baserat på registerdata" (Inloggning med x-id krävs.)

Föreläsare: Ola Bratt, Professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Datum: Föreläsningen gavs 23 november 2021.
Se "Registerbaserad cancerforskning - unika förutsättningar i Sverige" (Inloggning med x-id krävs.) Filmen har ett lite abrupt slut på grund av tekniska problem vid inspelningen.

Föreläsare: Björn Redfors, docent i kardiologi och specialistläkare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Kardiologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Datum: Föreläsningen gavs 28 oktober 2021.
Se "Prospektiva randomiserade registerstudier" (Inloggning med x-id krävs.)
Tyvärr är ljudet något hackigt på grund av tekniska problem vid inspelningen. 

Om föreläsningen: Fördjupad föreläsning om statistik och hur man kan svara på mer avancerade forskningsfrågor med registerdata, till exempel med hjälp av verktyg för att analysera många variabler samtidigt.
Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg; tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs universitet. 
Datum: Föreläsningen gavs 5 oktober 2021.
Se föreläsningen "Registerforskning 2.0" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Seminariet utgår från Primärvårdsregistret QregPV och beskriver vilka möjligheter som finns kopplade till registret, samt pågående forskning.
Föreläsare: Per Hjerpe, medicine doktor och allmänläkare, FoU-Primärvård, Västra Götalandsregionen och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.
Datum: Föreläsningen gavs 3 juni, 2021.
Se "Registerstudier på vanliga diagnoser" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Om möjligheter, design och fallgropar när det gäller registerstudier på sällsynta diagnoser, med utgångspunkt i forskning inom neuroendokrinologi. 
Föreläsare: Daniel S. Olsson, specialistläkare och docent vid avdelningen för invärtesmedicin, institutionen för medicin.
Datum: Föreläsningen gavs 4 maj 2021.
Se "Registerstudier på sällsynta diagnoser" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Om pågående forskning vid Sahlgrenska Osteoporosis Centre och hur kliniskt viktiga frågeställningar undersöks med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi. 
Föreläsare: Mattias Lorentzon, universitetssjukhusöverläkare och professor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin. 
Datum: Föreläsningen gavs 30 mars 2021.
Se "Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Vad är för- och nackdelar med registerforskning och hur kan man tänka kring statistisk signifikans i förhållande till klinisk relevans? Seminariet tar utgångspunkt i Svenska ledprotesregistret. 
Föreläsare: Ola Rolfson, professor och överläkare och Erik Bülow, forskare och statistiker. Båda vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper.
Datum: Föreläsningen gav 25 februari, 2021
Se "Vad är en viktig skillnad i registerbaserad forskning?" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: En översiktlig föreläsning om registerforskning och vad du bör tänka på i hela processen: idé – etik – databeställning – analys – resultat.  
Föreläsare: Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, Institutionen för medicin.
Datum: Föreläsningen gavs 21 januari, 2021.
Se "Registerforskning från ax till limpa" (Inloggning med x-id krävs.)