Göteborgs universitet
Bild
Bild som illustrerar kvalitetsregister.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Seminarieserie om registerforskning

Register är en guldgruva för forskare som vet hur de kan användas. Nu finns en ny seminarieserie som inspirerar och visar dig hur. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, träffa andra forskare och ställa frågor till duktiga personer inom området.

Seminarierna ges på svenska och är öppna för alla som är intresserade av registerforskning.  De är särskilt intressanta för dig som kombinerar forskning med kliniskt arbete. Ingen föranmälan krävs.  Under början av hösten 2021 kommer de att ges över Zoom, men när tillfälle ges kommer de även ske som fysiska möten med anslutande fika. 

Serien arrangeras av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Program för hösten 2023

28 september,  kl. 15:30-16:30

Snabbfotad registerforskning i en hälsokris

Föreläsare: Jonas Björk, Professor i epidemiologi, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Mer information här

Alla kan se seminariet i efterhand fram till och med 23 oktober 2023. Därefter kan du som har ett x-konto se seminariet via den här länken

14 november, kl. 15:30-16:30

Syskonanalys för att kontrollera för störfaktorer i registerbaserade studier på barn

Föreläsare: Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Mer information här

Alla kan se seminariet i efterhand fram till och med 11 december 2023. Därefter kan du som har ett x-konto se seminariet via den här länken

12 december, kl. 15:30-16:30

Kardiometabola sjukdomar och registerbaserade studier

Föreläsare: Aidin Rawshani, forskare vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Mer information här

Se seminarierna i efterhand

Seminarierna spelas in och kan ses av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället via GU Play. Länkar till filmerna publiceras på denna sida och på www.akademiliv.se efter varje seminarium. Därefter är de endast tillgängliga för dig som är verksam vid Göteborgs universitet. 

Här kan du se alla tidigare seminarier i serien

Observera att du måste ha ett x-id kopplat till Göteborgs universitet och vara inloggad på Medarbetarportalen för att länkarna ska fungera.

Nedan listas alla seminarier som gavs i serien 2021. Observera att du behöver logga in med ditt X-ID för att kunna se seminarierna i efterhand.

2021-01-21– Registerforskning från ax till limpa

Om föreläsningen: En översiktlig föreläsning om registerforskning och vad du bör tänka på i hela processen: idé – etik – databeställning – analys – resultat.  
Föreläsare: Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, Institutionen för medicin.
Se seminariet i efterhand

2021-02-25 – Vad är en kliniskt viktig skillnad i registerbaserad forskning?

Om föreläsningen: Vad är för- och nackdelar med registerforskning och hur kan man tänka kring statistisk signifikans i förhållande till klinisk relevans? Seminariet tar utgångspunkt i Svenska ledprotesregistret. 
Föreläsare: Ola Rolfson, professor och överläkare och Erik Bülow, forskare och statistiker. Båda vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper.
Se seminariet i efterhand

2021-03-30 – Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur

Om föreläsningen: Om pågående forskning vid Sahlgrenska Osteoporosis Centre och hur kliniskt viktiga frågeställningar undersöks med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi. 
Föreläsare: Mattias Lorentzon, universitetssjukhusöverläkare och professor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin. 
Se seminariet i efterhand

2021-05-04 – Registerstudier på sällsynta diagnoser och små patientgrupper

Om föreläsningen: Om möjligheter, design och fallgropar när det gäller registerstudier på sällsynta diagnoser, med utgångspunkt i forskning inom neuroendokrinologi. 
Föreläsare: Daniel S. Olsson, specialistläkare och docent vid avdelningen för invärtesmedicin, institutionen för medicin.
Se seminariet i efterhand

2021-06-03 – Registerstudier på vanliga diagnoser och stora patientgrupper

Om föreläsningen: Seminariet utgår från Primärvårdsregistret QregPV och beskriver vilka möjligheter som finns kopplade till registret, samt pågående forskning.
Föreläsare: Per Hjerpe, medicine doktor och allmänläkare, FoU-Primärvård, Västra Götalandsregionen och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.
Se seminariet i efterhand

2021-10-05 – Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect

Om föreläsningen: Fördjupad föreläsning om statistik och hur man kan svara på mer avancerade forskningsfrågor med registerdata, till exempel med hjälp av verktyg för att analysera många variabler samtidigt.
Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg; tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs universitet. 
Se seminariet i efterhand

2021-10-28 – Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt- kärlforskning

Föreläsare: Björn Redfors, docent i kardiologi och specialistläkare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Kardiologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Se seminariet i efterhand
Tyvärr är ljudet något hackigt på grund av tekniska problem vid inspelningen. 

2021-11-23 – Registerbaserad cancerforskning – unika förutsättningar i Sverige

Föreläsare: Ola Bratt, Professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Se seminariet i efterhand
Filmen har ett lite abrupt slut på grund av tekniska problem vid inspelningen.

2021-12-16 – Machine learning baserat på registerdata för kliniska beslutsmodeller – erfarenheter och möjligheter

Föreläsare: Araz Rawshani, Läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, samt registerhållare för Hjärt-lungräddningsregistret.
Se seminariet i efterhand

Nedan listas alla seminarier som gavs i serien 2022. Observera att du behöver logga in med ditt X-ID för att kunna se seminarierna i efterhand.

2022-02-10 – Registerstudier av dödlighet på särskilda boende efter vaccination mot covid-19 – design och fallgropar

Föreläsare: Rickard Ljung, professor, specialist i socialmedicin, och Anders Sundström, med dr, signalutredare, Verksamhetsområde Användning, Läkemedelsverket.
Se seminariet i efterhand

2022-04-12 – EuroHeart – ett europeiskt samarbetsprojekt med SWEDHEART som förebild

Föreläsare: Gorav Batra, Specialistläkare Kardiologi, Postdoktor Hjärt- och kärlsjukdomar, Hjärtkliniken, Akademiska sjukhuset, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet och Uppsala Clinical Research Center.
Se seminariet i efterhand

2022-05-24 – A historic Swedish cohort study enriched with register data – the Population Study of Women in Gothenburg

Föreläsare: Lauren Lissner, Professor i epidemiologi, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Språk: Seminariet ges på engelska. 
Se seminariet i efterhand

2022-06-09 – Registerforskning inom Västa Götalandsregionen – regionens egna datakällor och samkörning med andra register

Föreläsare: Sofia Karlsson, Regional vårdanalys, Data och Analys, Koncernstab Digitalisering, Västra Götalandsregionen. 
Se seminariet i efterhand 

2022-10-11 – BBD-studien (Bättre Diabetes Diagnostik), när forskning blir klinisk rutin och kanske en framtida del i ett kvalitetsregister

Föreläsare: Annelie Carlsson, Universitetslektor vid Enheten för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds Universitet, och överläkare/specialistläkare, Barn- och ungdomskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Se seminariet i efterhand

2022-10-25 – Grus i maskineriet: blandade erfarenheter av sådant som borde vara lätt, men som visar sig vara svårt, vid stora registersamkörningar

Föreläsare: Dr Erik Bülow, Senior statistiker vid Registercentrum Västra Götaland, Västra Götalandsregionen 
Se seminariet i efterhand

2022-11-15 – Frakturregisterforskning – metodik och utveckling i de 50 första publikationerna

Föreläsare: Michael Möller, Universitetssjukhusöverläkare Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Docent Avd för ortopedi, Inst för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, GU, samt Registerhållare Svenska Frakturregistret.
Se seminariet i efterhand

2022-12-01 – Registerbaserade studier av Covid-pandemin – några lärdomar från reumatologin

Föreläsare: Johan Askling, Professor i reumatologi/reumatisk sjukdomsepidemiologi, Avd för klinisk epidemiologi, Inst för medicin, Karolinska Institutet, samt Reumatolog/överläkare vid Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
Se seminariet i efterhand

2022-12-13 – Register i Sverige

Föreläsare: Jonas F. Ludvigsson, Professor i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro Universitetssjukhus
Se seminariet i efterhand

Nedan listas alla seminarier som gavs i serien 2023. Observera att du behöver logga in med ditt X-ID för att kunna se seminarierna i efterhand.

2023-01-19 – Regresssion mot medelvärde och andra statistiska fallgropar

Föreläsare:  Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg, tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs Universitet.
Se seminariet i efterhand

2023-02-21 – SCAPIS – personlig riskprediktion med bilder och registerdata

Föreläsare: Göran Bergström, professor, biträdande avdelningschef vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Huvudansvarig för SCAPIS-studien (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study)
Se seminariet i efterhand

2023-05-02 Svenska Tvillingregistret –funktion som "viss forskningsdatabad" och nationell forskningsinfrastruktur

Föreläsare:  Föreläsare: Patrik Magnusson, Docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet, och chef för Svenska Tvillingregistret.
Se seminariet i efterhand

2023-05-25 Registerstudier om folksjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Föreläsare: Caroline Stridsman, docent i Lungmedicinsk forskning, Umeå Universitet, Sjuksköterska, Lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus, samt Registerhållare Luftvägsregistret
Se seminariet i efterhand

2023-06-13 Registerforskning om det svenska värnpliktsregistret 1969-2005

Föreläsare: Annika Rosengren, Professor, Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Se seminariet i efterhand