Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild som illustrerar kvalitetsregister.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Seminarieserie om registerforskning

Register är en guldgruva för forskare som vet hur de kan användas. Nu finns en ny seminarieserie som inspirerar och visar dig hur. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, träffa andra forskare och ställa frågor till duktiga personer inom området.

Seminarierna ges på svenska och är öppna för alla som är intresserade av registerforskning.  De är särskilt intressanta för dig som kombinerar forskning med kliniskt arbete. Ingen föranmälan krävs.  Under början av hösten 2021 kommer de att ges över Zoom, men när tillfälle ges kommer de även ske som fysiska möten med anslutande fika. 

Serien arrangeras av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Program för våren 2022

10 februari kl. 15:30-16:30
Registerstudier av dödlighet på särskilda boende efter vaccination mot covid-19 - design och fallgropa

Föreläsare: Rickard Ljung, professor, specialist i socialmedicin, och Anders Sundström, med dr, signalutredare, Verksamhetsområde Användning, Läkemedelsverket.
Länk till Zoom och mer information finns här.

Fler datum för vårens seminarier kommer.

Se seminarierna i efterhand

Seminarierna spelas in och kan ses av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället via GU Play. Länkar till filmerna publiceras på denna sida och på www.akademiliv.se efter varje seminarium. Därefter är de endast tillgängliga för dig som är verksam vid Göteborgs universitet. 

Här kan du se alla tidigare seminarier i serien

Observera att du måste ha ett x-id kopplat till Göteborgs universitet och vara inloggad på Medarbetarportalen för att länkarna ska fungera.

Om föreläsningen: En översiktlig föreläsning om registerforskning och vad du bör tänka på i hela processen: idé – etik – databeställning – analys – resultat.  Föreläsningen gavs 21 januari, 2021
Föreläsare: Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, istitutionen för medicin.
Se "Registerforskning från ax till limpa" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Vad är för- och nackdelar med registerforskning och hur kan man tänka kring statistisk signifikans i förhållande till klinisk relevans? Seminariet tar utgångspunkt i Svenska ledprotesregistret. Föreläsningen gav 25 februari, 2021
Föreläsare: Ola Rolfson, professor och överläkare och Erik Bülow, forskare och statistiker. Båda vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper.
Se "Vad är en viktig skillnad i registerbaserad forskning?" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Om pågående forskning vid Sahlgrenska Osteoporosis Centre och hur kliniskt viktiga frågeställningar undersöks med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi. Föreläsningen gavs 30 mars 2021.
Föreläsare: Mattias Lorentzon, universitetssjukhusöverläkare och professor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin. 
Se "Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Om möjligheter, design och fallgropar när det gäller registerstudier på sällsynta diagnoser, med utgångspunkt i forskning inom neuroendokrinologi. Föreläsningen gavs 4 maj 2021.
Föreläsare: Daniel S. Olsson, specialistläkare och docent vid avdelningen för invärtesmedicin, institutionen för medicin.
Se "Registerstudier på sällsynta diagnoser" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Seminariet utgår från Primärvårdsregistret QregPV och beskriver vilka möjligheter som finns kopplade till registret, samt pågående forskning. Föreläsningen gavs 3 juni, 2021.
Föreläsare: Per Hjerpe, medicine doktor och allmänläkare, FoU-Primärvård, Västra Götalandsregionen och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Se "Registerstudier på vanliga diagnoser" (Inloggning med x-id krävs.)

Om föreläsningen: Fördjupad föreläsning om statistik och hur man kan svara på mer avancerade forskningsfrågor med registerdata, till exempel med hjälp av verktyg för att analysera många variabler samtidigt. Föreläsningen gavs 5 oktober 2021.
Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg; tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs universitet. 
Se föreläsningen "Registerforskning 2.0" (Inloggning med x-id krävs.)

Föreläsare: Björn Redfors, docent i kardiologi och specialistläkare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Kardiologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Se "Prospektiva randomiserade registerstudier" (Inloggning med x-id krävs.)
Tyvärr är ljudet något hackigt på grund av tekniska problem vid inspelningen. 

Föreläsare: Ola Bratt, Professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Föreläsningen gavs 23 november 2021.
Se "Registerbaserad cancerforskning - unika förutsättningar i Sverige" (Inloggning med x-id krävs.) Filmen har ett lite abrupt slut på grund av tekniska problem vid inspelningen.

Föreläsare: Araz Rawshani, Läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, samt registerhållare för Hjärt-lungräddningsregistret. Föreläsningen gavs 16 december 2021.
Se "Machine learning baserat på registerdata" (Inloggning med x-id krävs.)