Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild som illustrerar kvalitetsregister.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Seminarieserie om registerforskning

Register är en guldgruva för forskare som vet hur de kan användas. Nu finns en ny seminarieserie som inspirerar och visar dig hur. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, träffa andra forskare och ställa frågor till duktiga personer inom området.

Seminarierna ges på svenska och är öppna för alla som är intresserade av registerforskning.  De är särskilt intressanta för dig som kombinerar forskning med kliniskt arbete. Ingen föranmälan krävs.  Under början av hösten 2021 kommer de att ges över Zoom, men när tillfälle ges kommer de även ske som fysiska möten med anslutande fika. 

Serien arrangeras av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Program för hösten 2021

5 oktober kl. 15:30-16:30. 

Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect 
Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg; tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs universitet. Föreläsningen kan ses av alla via GU-play till och med 19 oktober 2021. Därefter kan du som har ett x-id se föreläsningen här. 
 

28 oktober kl. 15:30-16:30

Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning
Föreläsare: Björn Redfors, docent i kardiologi och specialistläkare, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och Kardiologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Mer information och länk till föreläsningen

23 november kl. 15:30-16:30

Mer information kommer. 

16 december kl. 15:30-16:30

Mer information kommer. 

Se seminarierna i efterhand

Seminarierna spelas in och kan ses av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Länkar till filmerna publiceras på denna sida och på www.akademiliv.se efter varje seminarium. Därefter är de endast tillgängliga för dig som är verksam vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). 

Se filmer från tidigare seminarier 2021

Observera att du måste ha ett x-id kopplat till Göteborgs universitet och vara inloggad på Medarbetarportalen för att länkarna ska fungera.

21 januari: Registerforskning från ax till limpa

En översiktlig föreläsning om registerforskning och vad du bör tänka på i hela processen: idé – etik – databeställning – analys – resultat.  
Föreläsare: Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, institutionen för medicin.
Se Registerforskning från ax till limpa

25 februari: Vad är en kliniskt viktig skillnad i registerbaserad forskning?

Vad är för- och nackdelar med registerforskning och hur kan man tänka kring statistisk signifikans i förhållande till klinisk relevans? Seminariet tar utgångspunkt i Svenska ledprotesregistret.
Föreläsare: Ola Rolfson, professor och överläkare och Erik Bülow, forskare och statistiker. Båda vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper.
Se Vad är en viktig skillnad i registerbaserad forskning?

30 mars: Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur 

Om pågående forskning vid Sahlgrenska Osteoporosis Centre och hur kliniskt viktiga frågeställningar undersöks med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi.
Föreläsare: Mattias Lorentzon, universitetssjukhusöverläkare och professor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, institutionen för medicin.
Se Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur

4 maj: Registerstudier på sällsynta diagnoser och små patientgrupper

Om möjligheter, design och fallgropar när det gäller registerstudier på sällsynta diagnoser, med utgångspunkt i forskning inom neuroendokrinologi.
Föreläsare: Daniel S. Olsson, specialistläkare och docent vid avdelningen för invärtesmedicin, institutionen för medicin.
Se Registerstudier på sällsynta diagnoser

3 juni: Registerstudier på vanliga diagnoser och stora patientgrupper

Seminariet utgår från Primärvårdsregistret QregPV och beskriver vilka möjligheter som finns kopplade till registret, samt pågående forskning.
Föreläsare: Per Hjerpe, medicine doktor och allmänläkare, FoU-Primärvård, Västra Götalandsregionen och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Se Registerstudier på vanliga diagnoser 

5 oktober: Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect 

Fördjupad föreläsning om statistik och hur man kan svara på mer avancerade forskningsfrågor med registerdata, till exempel med hjälp av verktyg för att analysera många variabler samtidigt. 
Föreläsare: Stefan Franzén, Director, Medical & Payer Evidence Statistics, AstraZeneca Göteborg; tidigare Senior statistiker vid Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland och affilierad till Göteborgs universitet. 
Se föreläsningen Registerforskning 2.0